Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija yra Lietuvos Respublikos valstybinė aukštoji mokykla, kurioje vykdomos koleginės studijos, plėtojami taikomieji moksliniai tyrimai, meninė ir konsultacinė veikla.

Kolegijoje įgyvendinamos studijų programos yra akredituotos Lietuvos Studijų kokybės vertinimo centro. Studijas pabaigusiems studentams suteikiamas profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis. Kolegijos absolventai gali įsitvirtinti darbo rinkoje arba siekti įgyti antrosios pakopos išsilavinimą.