Meninė veikla

Kolegijos vykdoma meninė veikla atitinka kolegijos plėtojamas veiklos kryptis ir yra svarbi visuomenės kultūrinei ir socialinei pažangai, šalies patrauklumui ir jos piliečių gerovei. Vykdoma meninės veiklos rezultatų sklaida ir pritaikomumas yra integrali kolegijos veiklos dalis.


Meninė veikla apima vykdomas konsultacijas, ekspertinę veiklą, profesionalųjį meną. Meninės veiklos rezultatai skleidžiami ir populiarinami per parodas, dėstytojų publikacijas, pranešimus konferencijose, leidinius, kūrybinių dirbtuvių metu sukurtus interaktyvius projektus. Tyrimų rezultatai yra integruojami į studijų procesą tobulinant studijų programų turinį, rengiant metodinę medžiagą, panaudojami tobulinant studijų proceso organizavimą, dėstytojų kvalifikacijos tobulinimą bei kolegijos valdymo sąrangą.


Plėtojant meninę veiklą, Kolegijos studentams ir dėstytojams dalyvaujant šalies ir/ar užsienio meniniuose renginiuose yra pristatoma Lietuva, formuojama visuomenės nuostata, kad VTDK yra patikimas ir pageidaujamas partneris regiono ir šalies mastu. Pvz., per pastaruosius kelerius metus buvo organizuota daugiau kaip 90 parodų užsienyje ir Lietuvoje, sukurta daugiau kaip 50 muzikinių kūrinių, daugiau kaip 15 interjerų ir kt.