Turite klausimų? Ieškote informacijos? Norite pasinaudoti kompiuteriu? Nekantraujate savo žinias pasitikrinti viktorinoje? Norite pakalbėti, o gal ieškote ramybės ir susikaupimo atmosferos? Ateikite į biblioteką!

jjjj

             Dalinamės pačia svarbiausia informacija, kurią naudinga atrasti ir panaudoti studijų ar laisvalaikio tikslais:

 • kolegijos bibliotekos yra įsikūrusios Statybos fakultete (Antakalnio g. 54), Technikos ir Dizaino fakultetuose (Olandų g. 16), Petro Vileišio geležinkelio transporto fakultete (K. Kalinausko g. 7)
 • bibliotekose galima naudotis moderniai įrengtomis erdvėmis, skaityklomis, kompiuterizuotomis darbo vietomis
 • visose fakultetų bibliotekose yra virš 143 tūkst. knygų
 • kiekvieną mėnesį biblioteka įsigyja virš 100 naujų knygų, kurias galima skaityti vietoje arba pasiskolinti į namus
 • fakultetų bibliotekose galima rasti apie 100 mokslo ir laisvalaikio laikraščių bei žurnalų lietuvių, anglų, rusų kalbomis
 • visose bibliotekose teikiama patogi spausdinimo-kopijavimo paslauga 
 • biblioteka prenumeruoja Vilniaus Gedimino technikos universiteto ir Kauno technologijos universiteto elektronines knygas, kurias gali skaityti visi kolegijos bendruomenės nariai
 • iš bibliotekos, ir iš namų pasiekiama apie 20 tūkst. mokslinių straipsnių ir kitų leidinių iš 3 tarptautinių prenumeruojamų duomenų bazių: EBSCO Publishing, Taylor&Francis, Emerald Management
 • biblioteka rengia ir veda Informacinio raštingumo paskaitas studentams ir dėstytojams
 • fakultetų bibliotekose organizuojami knygų pristatymai, viktorinos, rengiamos naujų knygų ir paveikslų parodos
 • biblioteka palaiko glaudžius ryšius su akademinėmis bibliotekomis, dalyvauja profesiniuose renginiuose ir yra Lietuvos mokslinių bibliotekų asociacijos, Lietuvos kolegijų bibliotekų asociacijos, Lietuvos akademinių bibliotekų informacinės infrastruktūros mokslui ir studijoms palaikymo ir plėtros konsorciumo narė.