Kas mes?

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija (VTDK) – didžiausia technologinės ir meninės pakraipos kolegija Lietuvoje. Kolegijoje rengiami specialistai, turėsiantys prisiimti atsakomybę už Lietuvos ateitį – tvarios visuomenės nariai. Nors tokia, kokią dabar matome, Kolegija susiformavo gana neseniai – 2008 m. liepos 23 d. Vilniaus technikos kolegiją prijungus prie Vilniaus statybos ir dizaino kolegijos (nuo 2008 m. rugsėjo 1 d. pavadinimas pakeistas į Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija) – tačiau jos vardas jau žinomas versle ir visuomenėje dėl parengtų specialistų, nuolat organizuojamų mokslinių-praktinių konferencijų ir meninių renginių.

Kolegialus Kolegijos valdymo organas – Kolegijos taryba, kurią sudaro studentų, dėstytojų, administracijos, bei visuomenės atstovai. Taip pat Kolegijoje veikia kitos savivaldos institucijos, t.y. Akademinė taryba, Fakultetų tarybos, Studentų atstovybė. Kolegiją sudaro keturi fakultetai: Dizaino, Statybos, Petro Vileišio geležinkelio transporto ir Technikos. Turime solidžią materialinę bazę, kuria sudaro 48 laboratorijos, 4 piešyklos, Grafikos studija su kūrybinėmis dirbtuvėmis, Animacijos filmavimo ir Eksperimentinė animacijos studija, garso montažinės, TOYOTA techninio mokymo laboratorija.

Šiuo metu Kolegija siūlo 19 studijų programų, iš kurių 4 Dizaino, 4 Statybos, 5 Petro Vileišio geležinkelio transporto ir 6 Technikos fakultetuose. Populiariausios studijų programos – Automobilių techninis eksploatavimas, interjero dizainas, statyba. Suteikiamos galimybės studijuoti tiek nuolatine (dienine), tiek ištęstine (neakivaizdine arba vakarine) studijų forma.

Kolegija pagal studentų skaičių užima ketvirtąją vietą tarp valstybinių kolegijų Lietuvoje. Beveik pusę visų studentų sudaro vilniečiai, likusi dalis atvyksta iš kitų Lietuvos regionų. Atitinkamai Kolegija didelį dėmesį skiria studentų apgyvendinimui – visiems to pageidaujantiems studentams suteikiamas bendrabutis.

Didelis dėmesys skiriamas studentų popaskaitinei veiklai. Kolegija suteikia galimybę įgyti ne tik profesinių žinių bei praktinių įgūdžių, reikalingų sėkmingai profesinei karjerai, bet ir visapusiškai plėsti akiratį, atskleisti ir realizuoti įvairius meninius gebėjimus ir talentus. Tuo tikslu Kolegijoje veikia ansamblis „Sietuva“, sudaromos galimybės aktyviai užsiimti įvairiu sportu, tokiu kaip krepšinis, tinklinis, stalo tenisas, futbolas ir kt.

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija – Jūsų partneris kuriant tvarią visuomenę!