Kodėl mes?

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija taps Tavo sėkmingos karjeros pradžia, nes:

 • Rinkdamasis čia studijas – studijuosi didžiausioje technologinės ir meninės pakraipos kolegijoje Lietuvoje. Kolegijoje rengiami transporto, energetikos, statybos, elektros ir elektronikos, mechanikos inžinerijos bei meno (dizaino bei fotografijos ir medijų) specialistai;
 • Pasirinkęs čia studijas, turi didelę tikimybę įstoti į valstybės finansuojamą studijų vietą;
 • Realių praktinių žinių, aukštojo mokslo diplomą bei profesinio bakalauro laipsnį įgysi per 3 metus;
 • Gali rinktis studijas iš 16 studijų programų 4-se fakultetuose: Dizaino, Statybos, Petro Vileišio geležinkelio transporto arba Technikos;
 • Gali studijuoti nuolatine (dienine) ir ištęstine (neakivaizdine) studijų formomis;
 • Studijų metu, Tau pageidaujant, būsi aprūpintas gyvenamąja vieta bendrabutyje;
 • Kolegijos patalpose galėsi naudotis beviele internetine prieiga;
 • Tavo savarankiškoms studijoms skirta moderni biblioteka;
 • Studijų metu Tau bus suteikta galimybė dalyvauti Erasmus + programoje, remiančioje studentų ir dėstytojų judumą tarp Europos aukštųjų mokyklų, ir vieną-du semestrus studijuoti užsienyje arba atlikti praktiką;
 • Tavo studijos orientuotos į praktinę veiklą. Tai studijos Tau – praktiškam, į ateitį žvelgiančiam žmogui;
 • Baigęs čia studijas, galėsi jas tęsti magistrantūroje;
 • Kolegijoje Tavęs laukia ne tik prasmingos studijos, bet ir įdomus laisvalaikis – turėsi galimybę dalyvauti studentų atstovybės vykdomoje veikloje, įsijungti į ansamblio „Sietuva“ kolektyvą, aktyviai sportuoti.

Mes tikimės, kad pasirinkęs studijas mūsų kolegijoje, tapsi geru ir mūsų šaliai reikalingu kvalifikuotu specialistu.