Lengvatos stojantiesiems

• Stojantiesiems į Dizaino fakulteto studijų programas (Grafinis dizainas, Interjero dizainas, Fotografijos technologija ir Multimedijos dizainas), išlaikiusiems stojamąjį egzaminą ir pasirašiusiems studijų sutartį su kolegija iki 2017- 07-21 (įskaitytinai) studijų kaina pirmaisiais studijų metais sumažinama 250 EUR.

Baigusiems profesinio mokymo įstaigas ir pasirašiusiems studijų sutartį su kolegija dėl studijų pagal to paties švietimo posričio kolegines studijų programas iki 2017- 07-21 (įskaitytinai) studijų kaina pirmaisiais studijų metais sumažinama 250 EUR.

Tiesioginis priėmimas

VTDK stojantiesiems