Parama neįgaliesiems

Neįgaliųjų reikalų departamentas atlieka Finansinės paramos studentams teikimo tyrimą, skirtą finansinės paramos teikimo tobulinimui. Iki 2017 m. spalio 31 d. prašome Jūsų atsakyti į anoniminę anketą.
Anketą rasite čia: www.manoapklausa.lt/apklausa/927839807/

Neįgalieji studentai, kuriems nustatytas sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis arba 45% ar mažesnis darbingumo lygis, dėl finansinės paramos gali kreiptis į Studijų tarnybą 102 kabinetą.
Telefonas pasiteiravimui (8-5) 234 4494.

Tikslinės išmokos neįgaliesiems

Nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. iki spalio 16 d. prasideda prašymų teikimas tikslinei išmokai 2017 m. rudens semestrą gauti:

Finansinė pagalba, neatsižvelgiant į tai, kuria studijų forma studijuoja neįgalusis, teikiama studentams, turintiems negalią, kurie atitinka šias sąlygas:

  • turi 45 procentų ar mažesnį darbingumo lygį arba sunkų ar vidutinį neįgalumo lygį arba Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo tvarka nustatytą sunkų arba vidutinį neįgalumo lygį;
  • pirmą kartą studijuoja pagal pirmos pakopos (profesinio bakalauro) studijų programą;
  • neturi akademinių skolų pagal studijuojamą studijų programą ir (arba) kolegijos nustatyta tvarka skirtų nuobaudų.

Studentams, turintiems negalią, teikiamos šios finansinės pagalbos priemonės:

Daugiau informacijos:

Finansinės pagalbos neįgaliesiems, studijuojantiems aukštosiose mokyklose, teikimo ataskaitos: