Paskaitų tvarkaraščiai

I kursas

SG17D-SP17D-SS17D (atnaujinta 2018-03-01)

Konsultacijų savaitė (2018-04-16 – 2018-04-20)

Paaiškinimai:

SG - studijų programa „Geodezija ir kadastras“
SP - studijų programa „Statyba“
SS - studijų programa „Statinių inžinerinės sistemos“

II kursas

Savarankiško darbo savaitė (2018-04-16 – 2018-04-20)

III kursas

SG15D-SP15D-SS15D-ST15D (atnaujinta 2018-03-01)

Egzaminų tvarkaraščiai
I kursas
  • SG17D-SP17D-SS17D
II kursas
III kursas
  • SG15D-SP15D-SS15D-ST15D