Paskaitų tvarkaraščiai

I kursas

SG17D-SP17D-SS17D (atnaujinta 2017-11-07)

Paaiškinimai:

SG - studijų programa „Geodezija ir kadastras“
SP - studijų programa „Statyba“
SS - studijų programa „Statinių inžinerinės sistemos“

II kursas

SG16D-SP16D-SS16D (atnaujinta 2017-09-25)

III kursas SG15D-SP15D-SS15D-ST15D (atnaujinta 2017-10-17)

 

Egzaminų tvarkaraščiai

 

I kursas
  • SG17D-SP17D-SS17D
II kursas
  • SG16D-SP16D-SS16D
III kursas
  • SG15D-SP15D-SS15D-ST15D