Paskaitų tvarkaraščiai

I kursas SG16D-SP16D-SS16D

Paaiškinimai:

SP - studijų programa „Statyba“
SG - studijų programa „Geodezija ir kadastras“
SS - studijų programa „Statinių inžinerinės sistemos“

II kursas

SG15D-SP15D-SS15D-ST15D

 

III kursas SG14D-SP14D-SS14D-ST14D
 

Egzaminų tvarkaraščiai

I kursas
II kursas
III kursas