Paskaitų tvarkaraščiai

I kursas

SG16D-SP16D-SS16D (atnaujinta 2017-04-13)

SG16D (savarankiško darbo savaitė 2017-04-10 - 2017-04-16)

Paaiškinimai:

SP - studijų programa „Statyba“
SG - studijų programa „Geodezija ir kadastras“
SS - studijų programa „Statinių inžinerinės sistemos“

II kursas

SG15D-SP15D-SS15D-ST15D (atnaujinta 2017-02-13)

SG15D-SP15D-SS15D-ST15D (savarankiško darbo savaitė 2017-04-10 - 2017-04-16)

III kursas SG14D-SP14D-SS14D-ST14D (atnaujinta 2017-02-13)
 

Egzaminų tvarkaraščiai

I kursas
II kursas
III kursas