2015m., 2016 m. konkursiniai balai

Minimalūs konkursiniai balai 2015 m., 2016 m. stojant į valstybės finansuojamas vietas Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijoje

Studijų sritis/Studijų programa Minimalus konkursinis balas
2015 m. 2016 m.
Į technologijos mokslų studijų srities programas:
Geodezija ir kadastras
Statyba
Susisiekimo keliai ir statiniai
Statinių inžinerinės sistemos
Mechaninių technologijų inžinerija
Automobilių elektronikos sistemos
Elektros ir automatikos inžinerija
Elektros energetika
Transporto informacinės sistemos
Automobilių techninis eksploatavimas
Geležinkelio transporto inžinerija
Riedmenų eksploatavimas
Termoinžinerija
Atsinaujinanti energetika
1,35 1,24
Į socialinių mokslų studijų srities programas:
Transporto logistika
3,26 3,14
Į menų srities studijų programas:
Grafinis dizainas
Interjero dizainas
Multimedijos dizainas
Fotografijos technologija
6,45 6,27