Reikalavimai stojantiesiems 2017 m.

Stojantieji, įgiję vidurinį išsilavinimą 2016 ir 2017 metais ir pretenduojantys į valstybės finansuojamas studijų vietas, turi būti išlaikę:
* lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį arba mokyklinį brandos egzaminą;
* matematikos valstybinį brandos egzaminą (išskyrus stojantiesiems į menų studijų krypčių grupės studijų programas);
* užsienio kalbos (anglų, vokiečių, prancūzų) brandos egzaminą ne žemesniu nei B1 lygiu.

Stojantieji, įgiję vidurinį išsilavinimą 2015 metais ir pretenduojantys į valstybės finansuojamas studijų vietas, turi būti išlaikę:
* lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį arba mokyklinį brandos egzaminą;
* užsienio kalbos (anglų, vokiečių, prancūzų) valstybinį brandos egzaminą ne žemesniu nei B1 lygiu.

Stojantieji, įgiję vidurinį išsilavinimą 2014 metais ir ankščiau ir pretenduojantys į valstybės finansuojamas studijų vietas, turi turėti brandos atestatą.

2017 metais mažiausias stojamasis konkursinis balas stojantiesiems – 1,6.

KONKURSINIO BALO DALYKAI IR SVERTINIAI KOEFICIENTAI, BRANDOS EGZAMINAI IR/AR METINIAI PAŽYMIAI

Studijų programos pavadinimas   Konkursiniai mokomieji dalykai Svertinis koeficientas Skaičiuojama
INŽINERIJOS MOKSLŲ STUDIJŲ KRYPČIŲ GRUPĖS STUDIJŲ PROGRAMOS

Statyba
Statinių inžinerinės sistemos
Mechaninių technologijų inžinerija
Automobilių elektronikos sistemos
Elektros ir automatikos inžinerija
Automobilių techninis eksploatavimas
Geležinkelio transporto inžinerija
Kelių inžinerija
Energijos inžinerija

Matematika 0,4 Egzamino pažymys
Fizika 0,2 Egzamino arba metinis pažymys
Dalykas nesutampantis su kitais dalykais 0,2 Egzamino arba metinis pažymys
Lietuvių kalba ir literatūra 0,2 Egzamino pažymys
Geodezija ir kadastras Matematika 0,4 Egzamino pažymys
Chemija arba fizika 0,2 Egzamino arba metinis pažymys
Dalykas nesutampantis su kitais dalykais 0,2 Egzamino arba metinis pažymys
Lietuvių kalba ir literatūra 0,2 Egzamino pažymys
INFORMATIKOS MOKSLŲ STUDIJŲ KRYPČIŲ GRUPĖS STUDIJŲ PROGRAMA
Informacinių sistemų inžinerija Matematika 0,4 Egzamino pažymys
Informacinės technologijos arba fizika 0,2 Egzamino arba metinis pažymys
Dalykas nesutampantis su kitais dalykais 0,2 Egzamino arba metinis pažymys
Lietuvių kalba ir literatūra 0,2 Egzamino pažymys
VERSLO IR VIEŠOSIOS VADYBOS STUDIJŲ KRYPČIŲ GRUPĖS STUDIJŲ PROGRAMA
Transporto logistika Matematika 0,4 Egzamino pažymys
Istorija arba geografija 0,2 Egzamino arba metinis pažymys
Dalykas nesutampantis su kitais dalykais 0,2 Egzamino arba metinis pažymys
Lietuvių kalba ir literatūra 0,2 Egzamino pažymys
MENŲ STUDIJŲ KRYPČIŲ GRUPĖS STUDIJŲ PROGRAMOS

Grafinis dizainas
Interjero dizainas
Fotografijos technologija
Multimedijos dizainas

Stojamasis egzaminas  0,7 Stojamojo egzamino pažymys
Dalykas, nesutampantis su kitais dalykais 0,1 Egzamino arba metinis pažymys
Lietuvių kalba ir literatūra 0,2 Egzamino pažymys

** — Priėmimas į studijų programas bus vykdomas, jeigu iki stojančiųjų registracijos ir prašymų pateikimo pradžios ji bus akredituota ir įregistruota Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre.