Tiesioginis priėmimas 2017 m.

Nuo birželio 1 dienos Kolegija organizuoja stojančiųjų priėmimą į valstybės nefinansuojamas studijų vietas. Pagrindinis reikalavimas – stojantysis privalo būti įgijęs vidurinį išsilavinimą. Į Kolegiją priimami asmenys, kurių konkursinis balas ne mažesnis negu 1,6.

Stojančiųjų dokumentų priėmimas ir studijų sutarčių pasirašymas vykdomas kolegijos Centriniuose rūmuose, adresu Antakalnio g. 54-102, Vilnius. Telefonai: (8 5) 261 0353 arba (8 5) 234 4494

Studijų tarnyba dirba darbo dienomis I-IV nuo 8.30 val. iki 16.30 val., V nuo 8.30 val. iki 15.15 val

Reikalingi dokumentai:

  • pasas arba asmens tapatybės kortelė (originalą parodyti, kopiją įteikti);
  • brandos atestatas ir jo priedas (-ai) arba kitas (-i) vidurinį išsilavinimą liudijantis (-ys) dokumentas (-ai) (originalą (-us) parodyti);
  • pažymėjimų (brandos atestato priedų) apie perlaikytus ir papildomai laikytus egzaminus ir metinius pažymius kopijos (originalą parodyti, kopiją įteikti);
  • dokumento, patvirtinančio pavardės (vardo) keitimą, jei ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia pavarde (vardu), kopija (originalą parodyti, kopiją įteikti);
  • dokumentai, suteikiantys stojančiajam teisę į papildomus balus (originalą parodyti, kopiją įteikti);
  • prašymas skirti bendrabutį (pildomas sutarties pasirašymo metu).
  • registracijos mokesčio dokumentą (banko kvitą arba internetinio pavedimo išrašą), įrodantį, kad sumokėtas registracijos mokestis (žr. registracijos mokesčio rekvizitai).

Įgaliotieji asmenys, įforminantys priėmimą ir pasirašantys studijų sutartį, privalo turėti notaro patvirtintą stojančiojo raštišką įgaliojimą.

Stojantieji į meno studijų srities programas privalo laikyti stojamąjį egzaminą.

Stojamąjį egzaminą stojantieji gali laikyti pasirinktinai: liepos 13 d. arba rugpjūčio 29 d.

Studijų programa

Egzamino laikymo vieta

Egzamino pradžia 

Pastabos

I-mos dalies

II-os dalies

Grafinis dizainas

VTDK,

 Olandų g. 16

10 val.

14.30 val.

Egzaminas susideda iš 2-jų dalių: piešimo ir kompozicijos

Interjero dizainas

Fotografijos technologija

VTDK,

 Olandų g. 16

10 val.

14.30 val.

Vizualinės kompozicijos stojamasis egzaminas


Scenarijaus ir vizualizacijos stojamasis egzaminas

Multimedijos dizainas

VISI ĮSTOJUSIEJI APRŪPINAMI GYVENAMĄJA VIETA BENDRABUTYJE