Dažniausiai užduodami klausimai

Noriu stoti į Jūsų kolegiją, kur turėčiau kreiptis ir nuo kada?
Stojančiųjų registracija ir prašymų teikimas vykdomas LAMA BPO informacinėje sistemoje (www.lamabpo.lt) nuo 2018 m. birželio 1 d.. Stojantiesiems į menų studijų srities programas (Grafinis dizainas, Interjero dizainas, Fotografijos technologija ir Multimedijos dizainas) registracija ir prašymų teikimas baigiasi likus 24 valandoms iki stojamųjų egzaminų pradžios.

Mokyklą baigsiu 2017 m. (baigusiems 2016 m.) ir norėsiu pretenduoti į valstybės finansuojamą vietą, kokie egzaminai yra privalomi?
Stojantieji, įgiję vidurinį išsilavinimą 2016 ir 2017 metais ir pretenduojantys į valstybės finansuojamas studijų vietas, turi būti išlaikę:
* lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį arba mokyklinį brandos egzaminą;
* matematikos valstybinį brandos egzaminą (išskyrus stojantiesiems į menus);
* užsienio kalbos (anglų, vokiečių, prancūzų) brandos egzaminą ne žemesniu nei B1 lygiu.

Mokyklą baigiau 2015 m. ir noriu pretenduoti į valstybės finansuojamą vietą, kokie egzaminai turi būti išlaikyti?
Stojantieji, įgiję vidurinį išsilavinimą 2015 metais ir pretenduojantys į valstybės finansuojamas studijų vietas, turi būti išlaikę:
* lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį arba mokyklinį brandos egzaminą;
* užsienio kalbos (anglų, vokiečių, prancūzų) brandos egzaminą ne žemesniu nei B1 lygiu.

Stojant į meno studijų srities programas, ar reikia laikyti stojamąjį egzaminą?
Į meno studijų srities programas būtina laikyti stojamąjį egzaminą.

Ar kolegijoje organizuojami kursai stojamiesiems egzaminams pasirengti?
Kursai stojamiesiems egzaminams pasirengti yra organizuojami kovo mėnesio šeštadieniais, detalesnę informaciją galite rasti kolegijos internetinėje svetainėje.

Ar stojant į ištęstines studijas, galiu pretenduoti į valstybės finansuojamą vietą?
Taip, stojantieji į ištęstines studijas gali pretenduoti į valstybės finansuojamą studijų vietą.

Studijavau kitoje aukštojoje mokykloje valstybės lėšomis, bet studijų nebaigiau, ar galiu dar kartą pretenduoti į valstybės finansuojamą vietą?
Jeigu Jūs dar nesate daugiau kaip pusę tos studijų programos kreditų įgijęs valstybės biudžeto lėšomis, tuomet galite pretenduoti gauti valstybės finansavimą ir stoti į valstybės finansuojamą studijų vietą.

Esu įgijęs profesinį išsilavinimą, ar tai suteiks man papildomų balų?
Asmenims, stojantiems į koleginių studijų programas ir baigusiems tos pačios švietimo srities profesinio mokymo programas su pagyrimu arba baigusiems tos pačios švietimo srities profesinio mokymo programas ir turintiems ne mažesnį kaip vienerių metų darbo stažą pagal įgytą kvalifikaciją, pridedamas 1 balas.

Ar aš galiu gauti studijų stipendiją, stodamas į Jūsų kolegiją?
Į studijų stipendiją (vnf/st) gali pretenduoti kiekvienas stojantysis, jeigu jis nėra jau įgijęs aukštojo išsilavinimo arba jeigu jo studijose ne daugiau kaip pusė tos studijų programos kreditų buvo įgyti valstybės biudžeto lėšomis. Studijų stipendijos yra skiriamos konkurso būdu.

Pavėlavau numatytu terminu pateikti prašymą LAMA BPO informacinėje sistemoje, ar dar turiu galimybę įstoti į Jūsų kolegiją?
Galimybė įstoti yra – prašymą LAMA BPO informacinėje sistemoje (www.lamabpo.lt) galėsite pateikti papildomo priėmimo metu: nuo 2017 m. rugpjūčio 10 d. iki rugpjūčio 16 d. 17.00 val. ir pretenduoti į valstybės finansuojamą studijų vietą (vf) arba dalyvauti kolegijos vykdomame tiesioginiame priėmime ir pretenduoti tik į mokamą studijų vietą (vnf). Stojantysis į menų studijų programas gali dalyvauti tik kolegijos vykdomame tiesioginiame priėmime.

Buvau išvykęs ir negalėjau pateikti stojimo prašymo LAMA BPO informacinėje sistemoje, ar turiu galimybę įstoti į Jūsų kolegiją?
Taip – tokia galimybė yra (tik į mokamas studijas) – Jūs galite dalyvauti kolegijos vykdomame tiesioginiame priėmime.

Ar studijų sutartį su aukštąja mokykla gali pasirašyti kitas asmuo?
Taip – studijų sutartį su kolegija gali pasirašyti Jūsų įgaliotas asmuo LAMA BPO numatytais terminais, pateikęs notaro patvirtintą įgaliojimą.