Teisės aktai

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. sausio 15 d. Įsakymas Nr. V-34. Dėl studentų, priimamų 2018 metais į aukštąsias mokyklas, norminių studijų kainų patvirtinimo.

Priėmimo į Vilniaus technologijų ir dizaino kolegiją 2018 metais sąlygos

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. kovo 2 d. Įsakymas Nr. V-128. Dėl užsienio lietuvių, įgijusių vidurinį išsilavinimą Lietuvoje, konkuravimo dėl priėmimo į valstybės finansuojamas studijų aukštosiose mokyklose vietas tvarkos aprašo patvirtinimo.

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro  2015 m. rugpjūčio 12 d. įsakymas Nr. V-888. Dėl asmenų, pretenduojančių į valstybės finansuojamas pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų vietas, mokymosi rezultatų minimalių rodiklių nustatymo.

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. vasario 3 d. įsakymas Nr. V-74 Dėl švietimo ir mokslo ministro 2011 m. kovo 16 d. įsakymo Nr. V-435 „Dėl tarptautinių užsienio kalbų egzaminų įvertinimų įskaitymo ir atitikmenų valstybinių užsienio kalbų brandos egzaminų įvertinimams nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo;

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. gegužės 29 d. nutarimas Nr. 595 ,, Dėl studijų stipendijų skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“; 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. gegužės 12 d. įsakymas Nr. V-815 ,, Dėl stojamųjų egzaminų į menų studijų srities ir meno pedagogikos studijų programas organizavimo ir vertinimo tvarkos aprašo“;