Fakulteto pagrindinis partneris ir rėmėjas AB "Lietuvos geležinkeliai"

Remėjai

Bormbardier Transportation Lenkija, Švedija

Pasirašytos bendradarbiavimo sutartys

Vilniaus geležinkelio transporto ir verslo paslaugų mokykla

Muitinės informacinių sistemų centras

UAB "Volkerrail Lietuva"

UAB "Alnitransa"

UAB "Inžineriniai tyrinėjimai" filialas "Inžinerinė geologija"

UAB "Vilniaus lokomotyvų remonto depas"