Studento praktinio mokymo sutartis 2017 m. kovo 24 d. nauja redakcija

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos Akademinės etikos kodeksas (PDF, 86,5 KB))

Studijų nuostatai (PDF, 177 KB)

Studijų rezultatų vertinimo tvarkos aprašas (PDF, 364 KB) 2017 m. sausio 6 d. nauja redakcija

Studento studijų finansavimo keitimo tvarkos aprašas (PDF, 280 KB) 2017 m. sausio 6 d. nauja redakcija

Tikslinių išmokų neįgaliesiems studentams skyrimo tvarkos aprašas (PDF, 264 KB) 2016 m. spalio 25 d. nauja redakcija

Mokėjimų už studijas tvarkos aprašas (PDF, 150 KB) 2016 m. rugsėjo 23 d. nauja redakcija

Stipendijų skyrimo ir kitos paramos studentams teikimo nuostatai (PDF, 115 KB)

Rašto darbų bendrieji reikalavimai (ZIP, 1.72 MB)

Nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atlikusių ar bazinius karinius mokymus baigusių asmenų už studijas sumokėtos kainos dalies kompensavimo tvarkos aprašas (PDF, 176 KB)

Studijų rezultatų įskaitymo tvarkos aprašas (PDF, 212 KB)

Studijų pagal individualų grafiką tvarkos aprašas (PDF, 148 KB)

Už studijas sumokėtos kainos kompensavimo tvarkos aprašas (PDF, 153 KB)

Akademinių skolų likvidavimo tvarkos aprašas (PDF, 116 KB)

Praktikų organizavimo tvarkos aprašas (PDF, 40 KB)

Baigiamojo darbo rengimo, vertinimo ir saugojimo tvarkos aprašas (PDF, 48 KB)

Studento dalyvavimo Erasmus mobilumo veikloje tvarkos aprašas (PDF, 200 KB)

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo tvarkos aprašas (PDF, 72 KB)

Apeliacijų nuostatai (PDF, 92.3 KB)

Finansinės pagalbos priemonių teikimo neįgaliesiems, studijuojantiems Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijoje tvarkos aprašas (PDF, 93,6 KB)