logoErasmus  vipskills 2017

 

 

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija dalyvauja Erasmus Plus strateginės partnerystės projekte „Virtualūs ir intensyvūs kursai, lavinantys būsimų inžinierių praktinius įgūdžius“ (Virtual and Intensive Course Developing Practical Skills of Future Engineers (VIPSKILLS) Nr.2016-1-PL01-KA203-02615.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis : 2016-12-01 - 2019-05-31.

Pagrindinis projekto siekis yra atliepti kartu su technologinėmis inovacijomis ir pokyčiais aukštajame moksle augančius statybos sektoriaus lūkesčius būsimų inžinierių praktiniams įgūdžiams. Tad įgyvendinant projekto veiklas bus tobulinami kelių Europos šalių studentų praktiniai įgūdžiai, vėliau padėsiantys parinkti geriausius energijos efektyvumo požiūriu sprendimus, atsižvelgiant į techninį, ekonominį, ekologinį, socialinį, klimato ir juridinį aspektus atlikti išsamią analizę. Taip pat bus lavinamos kompetencijos, būtinos darbui tarptautinėje darbo rinkoje: gebėjimas bendradarbiauti, kūrybinis mąstymas, kalbiniai įgūdžiai ir kt.

Projekto eiga : dviejų trumpų mokymo(si) kursų Lenkijoje ir Ispanijoje 16-ai dėstytojų organizavimas (jų metu bus tobulinami dėstytojų įgūdžiai, keičiamasi žiniomis apie statinius, energijos šaltinius ir pažangias šildymo, ventiliacijos ir oro kondicionavimo sistemas, vykdomi mokymai su e-mokymo platforma, kt.); šiuolaikinio mokymo(si) VIPSKILLS modulio kūrimas; vasaros stovyklų Lenkijoje ir Ispanijoje bei 2 savaičių trukmės e-mokymosi ciklo 24-iems studentams iš visų projekte dalyvaujančių institucijų organizavimas; didaktinės ir e-mokymo(si) medžiagos bei mokomosios knygos anglų k. parengimas, trumpo techninių terminų žodynėlio anglų-lenkų-ispanų-lietuvių kalbomis sudarymas, kt.

Projektą įgyvendina 3 aukštosios mokyklos:
Balstogės technikos universitetas, Lenkija (BUT) - projekto vykdytojas;
Kordobos universitetas, Ispanija (UCO) - projekto partneris;
Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija, Lietuva (VTDK) - projekto partneris.

ir viena inžinierių asociacija : Lenkijos statybos inžinierių ir technikų asociacija (Balstogės padalinys) - projekto partneris.
 
Atskiruose projekto VIPSKILLS etapuose dalyvaus Lenkijos ir Ispanijos socialiniai partneriai :
De Dietrich Heating Technic
Purmo Rettig Heating
NIBE-BIAWAR
Sankom
CIAC – Centro de Innovación Andaluz para la Construcción Sostenible
Grupo MAGTEL
AFAR Asociación de Fabricantes Andaluces de Refrigeración y Climatización
 
Projekto metu sukurti produktai (pvz., programa, didaktinė ir e-mokymosi medžiaga, e-žodynėlis, e-knyga, kt.) bus viešai prieinama projekto internetinėje svetainėje (http://vipskills.pb.edu.pl/lt/apie-vipskills), projekto susitikimų ir renginių metu.
 
Projekto naujienos :
 
Vasaros mokyklų pristatymas studentams
 
Paskelbta studentų atranka į 2018 m. vasaros mokyklas Lenkijoje ir Ispanijoje
 
Kordobos universitete vyko projekto koordinatorių susitikimas
 
Dėstytojai dalyvavo vasaros mokykloje Kordobos universitete
 
Studentai vyko į vasaros mokyklą Ispanijoje
 
Dėstytojai dalyvavo vasaros mokykloje Balstogėje
 
Studentai dalyvavo vasaros mokykloje Lenkijoje
 
Išleistas trumpas techninių terminų žodynėlis
 
Antrasis projekto dėstytojų susitikimas-mokymai Kordobos universitete
 
Pirmasis projekto dėstytojų susitikimas-mokymai Balstogės technikos universitete
 
Atnaujintas galutinis studentų sąrašas vasaros stovykloms
 
Papildoma studentų atranka vasaros stovykloms
 
Studentų atranka vasaros stovykloms
 
Projekto VIPSKILLS vasaros stovyklos studentams