Kolegijos strategijoje išreikštas siekis kurti didžiausią pridėtinę vertę studentams, viešojo ir privataus sektoriaus socialiniams partneriams bei plačiajai visuomenei, todėl Kolegija rengia specialistus ne tik technologinėse ir meninėse studijų srityse, bet siekdama prisidėti prie regiono vystymosi taip pat siūlo įvairias kitokio pobūdžio paslaugas verslo įmonėms ir individualiems asmenims.

Kiekvienas kolegijos fakultetas gali pasiūlyti atitinkamų kursų kvalifikacijai pakelti. Kolegija vykdo konsultacijas ūkio subjektams, neformalųjį suaugusiųjų mokymą, projektinę veiklą, meno renginius kolegijos, miesto, nacionaliniu ir tarptautiniu mastu, socialines iniciatyvas, užsakomuosius mokslinius tyrimus.