Herbas spalv tekstas deineje2eil Lt

KVIETIMAS

Tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija

TECHNOLOGINĖS INOVACIJOS TVARIOS VISUOMENĖS POREIKIAMS - 2017
2017 m. lapkričio 8-9 d.

Šiuolaikiniame globaliame, įvairiapusiais ryšiais susietame pasaulyje problema tampa nebe mokslo žinių ar technologijų kūrimas, bet kuo efektyvesnis ir prasmingesnis jų panaudojimas kuriant tvarią socialinę, ekonominę ir ekologinę aplinką bei didinant žmonių gerovę. Sumanus ir atsakingas inovatyvių technologijų taikymas — yra vienas esminių ekonominio augimo, aukštos gyvenimo kokybės ir naujų darbo vietų sukūrimo garantų. Tam reikalinga nuolatinė diskusija dėl inovatyvių technologijų komercializacijos, kuri yra vienas esminių pažangios, tvarios ir integracinės ekonomikos, ekonominio augimo, aukštos gyvenimo kokybės ir naujų darbo vietų sukūrimo garantų.

Konferencijos metu siūloma diskutuoti mokslo pasiekimų, jų taikymo praktikoje, mokslo strategijos ir įvairių subjektų (mokslo, verslo, valdžios) bendradarbiavimo klausimais, siekiant jų sinergijos. Šioje diskusijų erdvėje ypatingai atkreiptinas dėmesys į mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir jų sklaidos aspektus, kuriant pažangią, tvarią visuomenę.
Konferencijos metu bus diskutuojama dėl mokslininkų, verslo subjektų ir valdžios institucijų sinergijos galimybių, kurios padėtų efektyviau panaudoti mokslo pasiekimus ir užtikrintų darnų visuomenės vystymąsi. Šioje diskusijų erdvėje ypatingai atkreiptinas dėmesys į tvarios visuomenės poreikius diegiant ūkyje naujausias, aplinkai mažesnį neigiamą poveikį darančias technologijas.


Konferencijos tikslas – sukviesti mokslininkus, verslininkus, Lietuvos mokslo ir inovacijų politiką formuojančių institucijų atstovus ir kitus suinteresuotus asmenis bendrai diskusijai siekiant pasidalinti patirtimi bei aptarti inovatyvių technologijų panaudojimo galimybes tvarios socialinės, ekonominės ir ekologinės aplinkos kūrimui.


Konferencijos sekcijos ir tematika:

A. Transportas ir logistika, dabartis ir ateities įžvalgos:

 • Transportas ir išmaniosios technologijos;
 • Teorinių žinių ir praktinių gebėjimų sinerginis integravimas transporto inžinerijos studijose;
 • Transporto inžinerijos subjektų (mokslo, verslo, aukštųjų mokyklų) sinergijos galimybės;
 • Transporto inžinerijos specialistų rengimo kokybė.


B. Statybų sektoriaus iššūkiai ir galimybės:

 • Išmaniųjų mažaenergių pastatų kūrimo ir naudojimo technologija;
 • Energiškai efektyvūs sprendiniai statyboje;
 • Statybos procesų skaitmenizavimas.

C. Ateities gamyba, išmaniosios technologijos ir inovacijos:

 • Inovatyvūs technologiniai sprendimai pramonėje, energetikoje ir transporte;
 • Išmanioji gamyba pramonėje, energetikoje ir komunikaciniame dizaine;
 • Išmanieji energijos valdymo sistemos sprendimai;
 • Mokslo, meno ir kūrybinių technologijų sinergija.

Konferencijos data: 2017 m. lapkričio 8-9 d.
Konferencijos kalbos: anglų, lietuvių

Mokslinis komitetas
Komiteto pirmininkas - prof. dr. Jerzy Mikulski, Katovicų ekonomikos universitetas Lenkija
Nariai:

 • prof.dr.Christine Groβe, Erfurto technikos universitetas, Vokietija;
 • prof.dr. Andrej Zajcev, Maskvos valstybinis susisiekimo kelių universitetas, Rusija;
 • prof.dr. Valentin Popov, Rygos technikos universitetas, Latvija;
 • prof.dr. Dalius Mažeika, Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Lietuva;
 • prof.dr.Gintautas Bureika, Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Lietuva;
 • prof. dr. Marek Sitarz, Silezijos politechnikos institutas, Lenkija;
 • prof.dr. Gökhan Arslan, Anadolu universitetas, Turkija;
 • dr. Cristopher Hales, Londono universiteto Meno kolegija, Didžioji Britanija;
 • dr. Gražina Strazdienė, Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija, Lietuva.

Straipsniai, atitinkantys konferencijos tematiką ir jiems keliamus reikalavimus, bus publikuojami leidinyje. Pranešimo trukmė – iki 20 min.

Konferencijos programa

Konferencija svetainei remejai