Administracijos kontaktai

Adresas: Antakalnio g. 54, LT-10303 Vilnius
Telefonas: (8 5) 234 1524
Faksas: (8 5) 234 3769
El. paštas:

Liucija Nijolė Kikutienė
Direktorė
Telefonas: (8 5) 234 1524
Anna Limanovskaja
Direktoriaus pavaduotoja akademinei veiklai
Telefonas: (8 5) 234 0222
Asta Malinauskienė
Vyriausioji buhalterė
Telefonas: (8 5) 230 2038
Lina Sakalauskienė
Statybos fakulteto dekanė
Telefonas: (8 5) 234 3820
Laimutė Sladkevičienė
Petro Vileišio geležinkelio transporto fakulteto dekanė
Telefonas: (8 5) 261 5748
dr. Gražina Strazdienė
Technikos fakulteto dekanė, l. e. Dizaino fakulteto dekano pareigas
Telefonas: (8 5) 262 1569
Eglė Intienė
Vidaus audito tarnybos vadovė
Telefonas: (8 5) 234 1675
Aurelija Prichodko
Teisės skyriaus vadovė
Telefonas: (8 5) 234 3516
Rima Pitrėnienė
Personalo skyriaus vedėja
Telefonas: (8 5) 234 3516
Marius Lomanas
Ūkio tarnybos vadovas
Telefonas: (8 5) 234 3868
Lina Barškėtienė
Viešųjų pirkimų skyriaus vedėja
Telefonas: (8 5) 230 2064
Miroslav Dubovski
Informacinių technologijų centro vadovas
Ana Aleknavičienė
Strateginės plėtros skyriaus vedėja
Telefonas: (8 5) 234 0488
Viktorija Lapė
Komunikacijos skyriaus vadovė
Telefonas: (8 5) 230 2140
Eimutis Zakarevičius
Studijų tarnybos vedėjas
Telefonas: (8 5) 261 0353
Renata Galiauskaitė
Raštinės vedėja
Telefonas: (8 5) 262 9987
Eugenija Gegnerytė
Archyvo vedėja
Telefonas: (8 5) 230 2058
Agnė Naujokaitė
Bibliotekos vadovė
Telefonas: (8 5) 230 2016
Nijolė Popovienė
Tarptautinių ryšių specialistė, Erasmus institucinė koordinatorė
Telefonas: (8 5) 234 0488
Deividas Aukštuolis
Viešųjų ryšių specialistas
Telefonas: (8 5) 234 4494
Inga Krakelienė
Karjeros centro specialistė
Telefonas: (8 5) 234 4494