Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija (VTDK) – didžiausia technologinės ir meninės pakraipos kolegija Lietuvoje – siekdama užtikrinti studijų kokybę ir įgyvendinti Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme numatytus prioritetus, nuo 2010 metų leidžia periodinį mokslinį žurnalą „Technologijos ir menas. Tyrimai ir aktualijos“.

Leidinys padeda įgyvendinti Mokslo ir studijų įstatyme akcentuojamą nuostatą, jog „kolegijose mokslo (meno) ir studijų vienovė užtikrinama per glaudų ryšį su praktika – dėstytojų ir studentų dalyvavimą taikomuosiuose tyrimuose ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros darbuose pagal verslo, pramonės ir kitų organizacijų užsakymus, regionų plėtros projektuose, konsultacinėje veikloje“.

Žurnalas skatina dėstytojus dalytis sukaupta patirtimi ir žiniomis, dalykine bei pedagogine kompetencija taip aktyvindamas kūrybinio bei mokslinio potencialo plėtrą. Šiame kolegijos periodiniame leidinyje aptariamos mokslo, meno ir studijų aktualijos, nagrinėjami studijų kokybės prioritetai, pristatomi technologijos, meno ir socialinių mokslų srityse atliekami tyrimai.

Mokslinio žurnalo ,,Technologijos ir menas. Tyrimai ir aktualijos“ straipsnių rengimo reikalavimai, jų recenzavimas, etikos principai
Mokslinio straipsnio autoriaus (-ių) deklaracija
Mokslinio žurnalo ,,Technologijos ir menas. Tyrimai ir aktualijos“ straipsnio recenzijos forma

TECHNOLOGIJOS IR MENAS ISSN 2029-400X

Technologijos ir menas 2017/8
Technologijos ir menas 2016/7
Technologijos ir menas 2015/6
Technologijos ir menas 2014/5
Technologijos ir menas 2013/4
Technologijos ir menas 2012/3
Technologijos ir menas 2011/2
Technologijos ir menas 2010/1