Slide 1
Čia susitinka kūryba ir inovacijos!

Naujienos

Renginiai

Biblioteka

Turite klausimų? Ieškote informacijos? Norite pasinaudoti kompiuteriu? Nekantraujate savo žinias pasitikrinti viktorinoje? Norite pakalbėti, o gal ieškote ramybės ir susikaupimo atmosferos? Ateikite į biblioteką!

Bendrabučiai

Kiekvienam studentui, ypač pirmakursiui, atvykusiam studijuoti į Vilnių, iškyla klausimas: kur studijų metu gyventi? Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija siūlo gyventi penkiuose kolegijos bendrabučiuose. Bendrabučiuose sukurtos patogios gyvenimo, mokymosi ir poilsio sąlygos. Didelis visų penkių kolegijos bendrabučių privalumas tai, kad jie įsikūrę netoli mokymo pastatų ir yra miesto centrinėje dalyje.

Socialinė atsakomybė​

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijoje socialinė atsakomybė yra suvokiama kaip atsakomybė už kolegijos veiklos bei priimamų sprendimų poveikį aplinkai ir visuomenei. Priimdama sprendimus ir vykdydama veiklą kolegija atsižvelgia į suinteresuotų šalių lūkesčius, laikosi teisės aktų ir tarptautinių normų, prisideda prie darnios plėtros ir visuomenės gerovės kėlimo.

Tarptautiškumas

Administruoti ir koordinuoti kolegijos tarptautinius ryšius siekiant studijų kolegijoje internacionalizavimo, skleisti informaciją apie kolegiją užsienyje, informuoti ir konsultuoti kolegijos studentus ir darbuotojus apie tarptautines mokslo ir studijų, meno ar sporto programas bei užsienio partnerius.