UAB „Kiwa Inspecta“ eksperto paskaita

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija – čia susitinka kūryba ir inovacijos!

UAB „Kiwa Inspecta“ eksperto paskaita

2023 m. gruodžio 5 d. Statybos inžinerijos katedros nuolatinių ir ištęstinių studijų II ir III kurso studentai dalyvavo kviestinio svečio paskaitoje „Potencialiai pavojingų įrenginių priežiūra“.

 

Paskaitą skaitė UAB „Kiwa Inspecta“ Kėlimo įrenginių ekspertas Aleksandr Geraskin. UAB „Kiwa Inspecta“ yra viena iš kelių akredituotų įmonių Lietuvoje, vykdančių potencialiai pavojingų įrenginių techninį aptarnavimą, patikrą, suteikiant teisę juos naudoti.

 

A.Geraskin studentus supažindino su potencialiai pavojingų įrenginių klasifikacija, statyboje naudojamų kėlimo įrenginių nuolatinės priežiūros reikalavimais, papasakojo apie dažniausias įrenginių naudojimo klaidas. Per paskaitoje vykusią diskusiją studentai ekspertui pateikė klausimų, domėjosi galimais kėlimo įrenginių gedimais bei defektais. Paskaitos pabaigoje ekspertas pasidalijo keliais įrenginių avarinių situacijų, kurių metu nukentėjo žmonės, pavyzdžiais.

 

Paskaitoje nagrinėti pavojingų įrenginių priežiūros praktiniai aspektai sustiprins studentų supratimą apie potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros ir saugaus eksploatavimo svarbą. Įgytos žinios bus naudingos būsimoje studentų profesinėje veikloje, saugiai organizuojant statybos montavimo darbus.

 

Paskaitą organizavo Statybos inžinerijos katedros lektorė Edita Kačinskienė.