2021 m. liepos-rugsėjo mėn.

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija – čia susitinka kūryba ir inovacijos!

Antakalnio g. 54 mokymo rūmų biblioteka

Mokslas

 1. Gurkšt : nuotykinga kelionė virškinimo traktu / Mary Roach ; vertė Dalia Janušaitienė. Vilnius : Eugrimas, [2019]. 319 puslapių : iliustracijos. ISBN 9786094373640.

Kompiuterija ir kompiuterinė technologija

 1. Ketvirtoji revoliucija : kaip infosfera keičia mūsų tikrovę / Luciano Floridi ; vertė Diana Urbonė. Vilnius : Eugrimas, 2018. 256 puslapiai : iliustracijos, diagramos, lentelės, schemos. ISBN 9786094373794.

Filosofija

 1. Visatos grožis : mėginimas suvokti pasaulio prigimtį / Frank Wilczek ; iš anglų kalbos vertė Ovidijus Stokys. Vilnius : Eugrimas, 2020. 511 puslapių : iliustracijos. ISBN 9786094373763.

Biologijos mokslai

 1. Genomų amžius : pasakojimai apie genetinės medicinos naujienas / Steven Monroe Lipkin, Jon R. Luoma ; vertė Dalia Janušaitienė. Vilnius : Eugrimas, 2019. 239 puslapiai. ISBN 9786094373800.

Civilinė ir struktūrinė inžinerija

 1. PG 0917 : behaviour and design of steel-concrete composite structures / Matti V. Leskelä. 1st edition. [Lahti] : Peikko, [2017]. 429 puslapiai + priedai : iliustracijos. 

Statyba

 1. Engineering objects of the Visergrad countries. Vol. 2 / [ed. Zygmunt Rawicki]. [Kraków] : Polish Association of Civil Engineers and Tehnicians, [2014]. 290 puslapių : iliustracijos. ISBN 9788363243920.

Olandų g. 16 mokymo rūmų biblioteka

Mokslas

 1. Proveržis : imunoterapija prieš vėžį / Charles Graeber ; iš anglų kalbos vertė Dalia Janušaitienė. Vilnius : Eugrimas, 2020. 269 puslapiai, 4 nenumeruoti iliustruoti lapai. ISBN 9786094374005.

Etika

 1. Sąžinės ugdymas : kaip geri įstatymai formuoja gerus žmones / Lynn Stout ; vertė Dalia Janušaitienė. Vilnius : Eugrimas, 2020. 271 puslapis. ISBN 9786094373589.

Sociologija

 1. Post tiesa / Lee McIntyre ; iš anglų kalbos vertė Rasa Kvarinskienė ir Rūta Česnulevičiūtė. Vilnius : Eugrimas, 2020. 180 puslapių, 3 nenumeruoti puslapiai. ISBN 9786094374012.

Ekonomika. Ekonomikos mokslai

 1. Robotų era : technologijų pažanga ir ateitis be darbo / Martin Ford ; vertė Ovidijus Stokys. Vilnius : Eugrimas, 2019. 334 puslapiai : iliustracijos, diagramos. ISBN 9786094373572.

Gamtos mokslai

 1. Paskutinis Cezario atodūsis : mus supančio oro paslaptys / Sam Kean ; iš anglų kalbos vertė Dalia Janušaitienė. Vilnius : Eugrimas, 2020. 343 puslapiai : iliustracijos, portretai. ISBN 9786094374142.

Bendroji energetika

 1. Lietuvos energetika 1944–1962 m. [T.] 7 / Lietuvos energetikų senjorų klubas ; sudarytojas Vilius Šaduikis ; [redakcinė kolegija: Vilius Šaduikis – pirmininkas … et al.]. Vilnius : Trys žvaigždutės, 2019. 378, [2] p. : iliustr., faks., portr. ISBN 9786094311079.

Ryšių ir transporto pramonė

 1. Jie kūrė Lietuvos ryšius : biografinės apybraižos / Alfredas Antanas Basevičius, knygos sudarytojas. Vilnius : Petro ofsetas, 2008. 562 p. : iliustr., portr. ISBN 9789955815495.
 2. Lietuvos ryšiai 1918-2018 m. / [Brigita Tranavičiūtė, Arvydas Pakštalis]. [Kaunas] : [A. Pakštalis], [2018]. 383 puslapiai : iliustracijos (dalis spalvotų). ISBN 9786094752353.

Menas

 1. Grožio kirtis / Juozas Statkevičius. Vilnius : Tyto alba, 2006. 397 p. : iliustr., portr. ISBN 9986165008.
 2. Spalvotyra : [mokomoji knyga] / Alvydas Jonaitis ; Kauno kolegija. Justino Vienožinskio menų fakultetas. Dizaino katedra. Kaunas : Terra publica, 2009. 127 p. : iliustr. ISBN 9789955652380.
 3. Gaudí 1852-1926 : Antoni Gaudí i Cornet : a life devoted to Architecture / Rainer Zerbst. Köln : Taschen, [1993]. 239 puslapiai : iliustracijos (dalis spalvotų). ISBN 3822800740.

Dizainas

 1. Locker, Pam, autorius. Exhibition design / Pam Locker. Lausanne : AVA Publishing, 2011. 183 p. : iliustr. ISBN 9782940411382.