2021 m. spalio-gruodžio mėn.

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija – čia susitinka kūryba ir inovacijos!

Antakalnio g. 54 mokymo rūmų biblioteka

Vadyba

 1. Lyderystės strategijos ir taktika : lauko statutas / Jocko Willink ; vertėja Lina Abraitienė. Vilnius : Liūtai ne avys, 2021. 303 puslapiai. ISBN 9786098254563.
 2. Pradėkime nuo klausimo KODĖL : kaip puikūs lyderiai įkvepia veikti / Simon Sinek ; iš anglų kalbos vertė Sigrida Rupšytė. Vilnius : Eugrimas, 2021. 278 puslapiai : iliustracijos. ISBN 9786094374203.

Psichologija 

 1. Naršymo metas : kodėl mūsų smegenys nespėja prisitaikyti prie skaitmeninio gyvenimo būdo ir kaip jas apsaugoti nuo perkaitimo / Anders Hansen ; iš švedų kalbos vertė Mantas Karvelis ; viršelio dizaineris Tadas Šaučiulis. Antras leidimas. Vilnius : BALTO leidybos namai, 2021. 207 puslapiai : iliustracijos (spalvotos). ISBN 9786094870187.   
 2. Sėkmės principai : kaip svajones paversti tikrove / Jack Canfield ir Janet Switzer ; iš anglų kalbos vertė Linas Tamūnas. Ramučiai, Kauno r. : Ramduva, 2020. 503 puslapiai, 1 nenumeruotas puslapis : iliustracijos. ISBN 9786098145526.
 3. Influence: powerful communications, positive change / Adam Stones. Amsterdam : BIS Publishers, 2021. 224 puslapiai : iliustracijos (dalis spalvotų). ISBN 9789063696115.

Žemė ekonominiu aspektu

 1. Žemės tvarkymas ir administravimas : mokomoji knyga / Eglė Tumelienė ; Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Vilnius : Technika, 2021. 111 puslapių : iliustracijos, diagramos, schemos. ISBN 9786094762635.

Fotogrametrija

 1.  Skaitmeniniai sprendimai geomatikoje : vadovėlis / Jūratė Sužiedelytė Visockienė, Rūta Puzienė, Arminas Stanionis ; Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Vilnius : Technika, 2018. 318 p. : iliustr. ISBN 9786094761126.

Transporto priemonių technika 

 1. Automobilių istorija / Jonas Rinkevičius. Trečias pataisytas ir papildytas leidimas. Vilnius : Homo liber, [2021]. 467 puslapiai : iliustracijos, portretai, schemos. ISBN 9786094462498.

Transporto ir pašto tarnybos. Eismo organizavimas ir kontrolė 

 1. CMR konvencijos komentaras / Jelena Cvirko [ir 4 kiti]. Vilnius : Advokatų profesinė bendrija Judickienė ir partneriai JUREX, 2019. 224 puslapiai : portretai (spalvoti) + USB jungtis. ISBN 9786099610306.
 2. Intelektinės technologijos transporte : vadovėlis / Nijolė Batarlienė, Aldona Jarašūnienė ; Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Vilnius : Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 2020. 406 puslapiai, 2 nenumeruoti puslapiai : iliustracijos, diagramos, schemos. ISBN 9786094762512.

Logistika

 1. Konkurencinga logistikos strategija tiekimo sistemoje : [vadovėlis] / Alan Harrison, Remko van Hoek, Heather Skipworth ; [vertėja Ilma Vienažindytė]. 5-asis leid. Vilnius : Technika, 2018. 439 p. : iliustr. ISBN 9786094578939.

Statyba 

 1. Smart civil structures / by You-Lin Xu, Jia He. Boca Raton, FL : CRC Press/Taylor & Francis Group, 2017. xxvii, 714 puslapiai : iliustracijos. ISBN 9781498743983.

 Planavimo principai ir praktika 

 1. Urbanistinė analizė ir modeliavimas GIS priemonėmis : vadovėlis / Jurgis Zagorskas ; Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Vilnius : Technika, 2019. 166 p. : iliustr. ISBN 9786094761737. 

Architektūra 

 1. (Iš)koduota istorija architektūroje = (De)coded history in architecture : [straipsnių rinkinys] / [sudarytojos Rasa Butvilaitė, Edita Povilaitytė-Leliugienė]. Vilnius : Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2017. 375 puslapiai : iliustracijos (dalis spalvotų). ISBN 9786094472800.
 2. Sustainable architecture / edited by the Plan ; [translators: Kieren Edward Bailey, Mariarosa Cirillo, Stephanie Johnson, Chris Turner. Translated fro the Spanish]. [Barcelona, Spain] : Promopress, [2017]. 239 puslapiai : iliustracijos (dalis spalvotų). ISBN  9788416504206.

Olandų g. 16 mokymo rūmų biblioteka

Vadyba

 1. Lyderystės strategijos ir taktika : lauko statutas / Jocko Willink ; vertėja Lina Abraitienė. Vilnius : Liūtai ne avys, 2021. 303 puslapiai. ISBN 9786098254563.
 2. Pradėkime nuo klausimo KODĖL : kaip puikūs lyderiai įkvepia veikti / Simon Sinek ; iš anglų kalbos vertė Sigrida Rupšytė. Vilnius : Eugrimas, 2021. 278 puslapiai : iliustracijos. ISBN 9786094374203.

Psichologija 

 1. Naršymo metas : kodėl mūsų smegenys nespėja prisitaikyti prie skaitmeninio gyvenimo būdo ir kaip jas apsaugoti nuo perkaitimo / Anders Hansen ; iš švedų kalbos vertė Mantas Karvelis ; viršelio dizaineris Tadas Šaučiulis. Antras leidimas. Vilnius : BALTO leidybos namai, 2021. 207 puslapiai : iliustracijos (spalvotos). ISBN 9786094870187.
 2. Sėkmės principai : kaip svajones paversti tikrove / Jack Canfield ir Janet Switzer ; iš anglų kalbos vertė Linas Tamūnas. Ramučiai, Kauno r. : Ramduva, 2020. 503 puslapiai, 1 nenumeruotas puslapis : iliustracijos. ISBN 9786098145526.

Transporto priemonių technika

 1. Automobilių istorija / Jonas Rinkevičius. Trečias pataisytas ir papildytas leidimas. Vilnius : Homo liber, [2021]. 467 puslapiai : iliustracijos, portretai, schemos. ISBN 9786094462498.

Menas 

 1. The art and science of Ernst Haeckel / directed and produced by Benedict Taschen. Köln : Taschen, 2021. 511 puslapiai : iliustracijos (dalis spalvotų). ISBN 9783836584289.
 2. Make to know : from spaces of uncertainty to creative discovery / Lorne M. Buchman; [38 illustrations]. London ; : Thames and Hudson, 2021. 224 puslapiai : iliustracijos. ISBN 9780500024522.

Piešimas

 1. The calligrapher’s bible : 100 complete alphabets and how to draw them / David Harris ; contributing authors: Mary Noble, Janet Mehigan. London : Herbert Press, 2021. 256 puslapiai : iliustracijos (dalis spalvotų). ISBN 9781912217694.
 2. Drawing and painting plants / Christina Brodie. London : Herbert Press ; Bloomsbury Publishing, [2021]. 144 puslapiai : iliustracijos (dalis spalvotų). ISBN 9781789940657.
 3. Drawing seeing and observation / Ian Simpson. London : Herbert Press, [2020?]. 206 puslapiai : iliustracijos (dalis spalvotų). ISBN 9781789940374.

Kinas. Kino filmai

 1. Tarkovsky : films, stills, polaroids & writings / edited by Andrei A. Tarkovsky, Hans-Joachim Schlegel and Lothar Schirmer; with an introduction by Hans-Joachim Schlegel, and contributions by Jean-Paul Sartre, Sven Nykvist, Erland Josephson, Ingmar Berman, Chingiz Aitmatov and Aleksandr Sokurov. Compact edition. London : Thames & Hudson, [2021]. 288 puslapiai : iliustracijos (dalis spalvotų). ISBN 9780500022597.

Profesinio mokymo centras

Programinė įranga

 1. Programavimas C++ : vadovėlis / Rimantas Belevičius, Saulius Valentinavičius ; Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Vilnius : Technika, 2015. 375 p. : iliustr. ISBN 9786094577925.

Vadyba

 1. Lyderystės strategijos ir taktika : lauko statutas / Jocko Willink ; vertėja Lina Abraitienė. Vilnius : Liūtai ne avys, 2021. 303 puslapiai. ISBN 9786098254563.

Psichologija 

 1. Naršymo metas : kodėl mūsų smegenys nespėja prisitaikyti prie skaitmeninio gyvenimo būdo ir kaip jas apsaugoti nuo perkaitimo / Anders Hansen ; iš švedų kalbos vertė Mantas Karvelis ; viršelio dizaineris Tadas Šaučiulis. Antras leidimas. Vilnius : BALTO leidybos namai, 2021. 207 puslapiai : iliustracijos (spalvotos). ISBN 9786094870187.
 2. Sėkmės principai : kaip svajones paversti tikrove / Jack Canfield ir Janet Switzer ; iš anglų kalbos vertė Linas Tamūnas. Ramučiai, Kauno r. : Ramduva, 2020. 503 puslapiai, 1 nenumeruotas puslapis : iliustracijos. ISBN 9786098145526.

Transporto priemonių technika

 1. Automobilių istorija / Jonas Rinkevičius. Trečias pataisytas ir papildytas leidimas. Vilnius : Homo liber, [2021]. 467 puslapiai : iliustracijos, portretai, schemos. ISBN 9786094462498.