Alfredo Rimkaus mokymosi mobilumo vizitas Stambulo universitete (Turkijoje) 2022 m. birželio 25-30 d.

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija – čia susitinka kūryba ir inovacijos!

Kaip mobilumo vizitas susijęs su kolegijos strategijos įgyvendinimu?

  • Stambulo universiteto dėstytojai kartu su studentais atlieka tyrimus, kuria inovatyvių transporto priemonių – vandeniliu varomų automobilių modelius. Tai padeda įgyti projektavimo įgūdžių, įsisavinti gamybos technologijas. Pasinaudojus Stambulo universiteto patirtimi ir suorganizavus konsultacijas vandeniliu varomų automobilių tyrimus galima atlikti kolegijoje tarpdisciplininio projekto metu. Patirtis tiriant ir tobulinant vandeniliu varomus automobilius studentams vystytų inžinerinius gebėjimus, padėtų įsidarbinimo metu ir eksploatuojant tokius automobilius.
  • Vizito metu pristatyta Lietuva bei lankytinos šalies vietos, VTDK bei technikos fakultetas ir jame esančios laboratorijos. Pakviesti dėstytojai dėstymo vizitams. Dalyvauta mokslinėje konferencijoje „Pasaulio Vandenilio Energijos Konferencija WHEC-2022“. Skaityti pranešimai “Hydrogen and Oxygen (HHO) Gas Influence on Engine Characteristics While Fueled on Petrol And Bioethanol Lean Mixtures” ir “Effect of the Addition of Hydrogen-Containing Gas on Indicated and Effective Parameters of a Gasoline Engine”. Betarpiškai bendrauta su konferencijos dalyviais.
  • Susipažinta su Stambulo universitete vystomais taikomųjų tyrimų projektais kuriuose vystomas vandeniliu varomų automobilių dizainas kartu pritaikant skaitmenines technologijas.
  • Susipažinta su projektais, demonstruojančiais gamtos resursų saugojimo bei tausojimo technologijas.

Ar Jūsų vizitas buvo naudingas partnerio institucijai?

  • Stambulo Universiteto personalas supažindinti su VTDK atliekamų vidaus degimo variklių, naudojančių vandenilį kaip degalus, tyrimų metodika, pristatyti įvairūs atlikti tyrimai varikliui veikiant alternatyviais degalais ir šių tyrimų rezultatai. Aptartos galimybės vystyti dėstymo vizitus ir plėsti studentų mainus. Nuspręsta apsikeisti modulių kortelėmis, kas leis geriau įvertinti studijų programų turinį ir studentų vizito metu leis tiksliau pasirinkti labiausiai tinkamus modulius.

Ar šis vizitas turės įtakos Jūsų profesiniam ir asmeniniam tobulėjimui?

Taip, tobulėjimui įtakos turės, nes:

– susipažinta su Stambulo universiteto veikla, paskaitų ir mokslinės taikomosios veiklos organizavimu;

– susipažinta su studentų mokslinių – taikomųjų projektų vystymu universitete;

– susipažinta su galimybėmis  dalyvauti universitete rengiamoje konferencijoje bei mokslinių straipsnių publikavimu universiteto leidinyje;

Dalyvauta konferencijoje „Pasaulio Vandenilio Energijos Konferencija WHEC-2022“ Stambule.