Kolegijos taryba

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija – čia susitinka kūryba ir inovacijos!

Kolegijos taryba

Vadovaujantis 2022 m. birželio 8 d. Akademinės tarybos protokolu Nr. 14-12, Akademinės tarybos pirmininkė skelbia penkerių metų kadencijos (2022 m. rugpjūčio 28 d. – 2027 m. rugpjūčio 27 d.) Kolegijos tarybos sudėtį:

Kolegijos tarybos pirmininkasDainius Petravičius, UAB „Vingės terminalas“ generalinis direktorius
Kolegijos tarybos nariai
  • Audrius Čepulis, UAB „Vilniaus rentinys“ gamybos direktorius; Kolegijos tarybos narys nepriklausantis kolegijos personalui.
  • Petras Kaikaris, lektorius; Kolegijos tarybos narys priklausantis kolegijos personalui.
  • Donatas Kriaučiūnas, lektorius; Kolegijos tarybos narys priklausantis kolegijos personalui.
  • Romualdas Kučinskas, Vilniaus dailės akademijos docentas, Kolegijos tarybos narys nepriklausantis kolegijos personalui skirtas Studentų atstovybės.
  • Jurgita Kuliešienė, Lietuvos vairuotojų mokymo ir kvalifikacijos kėlimo mokyklų asociacijos prezidentė; Kolegijos tarybos narė nepriklausanti kolegijos personalui.
  • Dainius Petravičius, UAB „Vingės terminalas“ generalinis direktorius; Kolegijos tarybos narys nepriklausantis kolegijos personalui (Akademinės tarybos 2023 m. spalio 17 d. posėdis, protokolas Nr. 14-8).
  • Dr. Vytenis Surblys, docentas, Kolegijos tarybos narys, priklausantis kolegijos personalui.
  • Dr. Marija Vaičienė, docentė, Kolegijos tarybos narė priklausanti kolegijos personalui.
  • Benas Verslovas, kolegijos Studentų atstovybės prezidentas, Technikos fakulteto studijų programos Atsinaujinančios energijos inžinerija AI22D-1 gr. studentas, Kolegijos tarybos narys skirtas Studentų atstovybės (Akademinės tarybos 2023 m. kovo 27 d.posėdis, protokolas Nr. 14-3).

Tarybos funkcijos ir veiklos ataskaitos: