Atsinaujinančios energijos inžinerija

#suVIKOpavyko

Atsinaujinančios energijos inžinerija

Studijų kryptis:  Energijos inžinerija

Valstybinis kodas: 6531EX066

Studijų formos ir trukmė: Nuolatinės studijos – 3 metai, Ištęstinės studijos – 4 metai

Išmoksiu:

  • taikyti savo žinias ir supratimą energijos inžinerijos studijų krypties problemoms kūrybiškai spręsti žinomais metodais;
  • taikyti savo žinias ir supratimą analizuojant inžinerinius uždavinius ir juos spręsti parenkant tinkamus metodus, eksperimentinę bei gamybinę įrangą;
  • atlikti inžineriniams uždaviniams spręsti reikiamus eksperimentus;
  • dirbti su įranga, naudojama energijos inžinerijos studijų kryptyje, įgūdžių;
  • parinkti inžinerinius sprendimus ir priemones bei įrangą, reikalingus šiems sprendimams įgyvendinti;
  • taikyti inžinerines žinias energijos inžinerijos studijų kryptyje formuluojant ir vykdant projektavimo užduotis.

Dirbsiu:

  • įvairiose elektros inžinerijos šakose;
  • elektros tinklų valdymo ir elektros tinklų rekonstrukcijos įmonėse;
  • atsinaujinančios energetikos sistemų projektavimo ir eksploatavimo įmonėse;
  • atsinaujinančius energijos šaltinius eksploatuojančiose ir kuriančiose įmonėse.