Atvirų durų dienos VTDK Profesinio mokymo skyriuje

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija – čia susitinka kūryba ir inovacijos!

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos Profesinio mokymo skyrius balandžio 12-13 d. dalyvauja Atvirų durų dienose“. 

Ateikite ir susipažinkite su VTDK Profesinio mokymo skyriuje vykdomomis profesinio mokymo programomis, priėmimo sąlygomis, mokymo (-si) aplinka.

Jūs galėsite išbandyti modernią mokymo įrangą, dalyvauti interaktyviuose užsiėmimuose!

Kviečiame atvykti!