Aurelijaus Vaškio dėstymo mobilumo vizitas Mariboro profesinėje eismo ir transporto kolegijoje (Slovėnijoje) 2023 m. kovo 27-31 d.

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija – čia susitinka kūryba ir inovacijos!

Kokių rezultatų atnešė Jūsų mobilumo vizitas?

Vizito metu buvo skaityti pranešimai susiję su darniu transportu ir tvariu pramonės vystymusi: Europos žaliasis kursas, darnus miesto transportas, Europos Sąjungos transporto politika, tvarus atliekų tvarkymas. Pranešimų temos sukėlė įvairių diskusijų, į kurias įsitraukė tiek studentai, tiek dėstytojai. Buvo diskutuojama apie ES tvaraus transporto politiką, vidaus degimo variklių pabaigą Europos Sąjungoje, elektromobilių naudojimą bei kitomis temomis. Įgytos žinios bus naudingos tobulinant studijų programų turinį.

Susitikimo su Mariboro profesinės eismo ir transporto kolegijos atstovais metu diskutavome apie naują studijų programą ,,Transport and Logistics“, kuri nuo kitų akademinių metų Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijoje (toliau – VTDK) bus dėstoma anglų kalba. Mariboro profesinės eismo ir transporto kolegijos atstovai pasidalino gerąją patirtimi apie „Erasmus+“ programą Courses for teachers „CLIL”. Ši programa kaip tik skirta dėstytojams, kurie savo dalykus dėsto anglų kalba.

Susitikimo su Mariboro profesinės eismo ir transporto kolegijos atstovais metu aptartas Blended intensive programme (BIP) „Green business“ projektas, kurį šiuo metu įgyvendina abi mokslo įstaigos, taip pat kalbėta apie bendradarbiavimo galimybes ateityje. Susitikimo metu buvo diskutuota apie dėstymo veikloje naudojamas metodines priemones, praktinį mokymą, mokslinių bei tiriamųjų darbų organizavimą. Sutarta ir ateityje dalytis žiniomis bei patirtimi, kas turėtų būti naudinga abiejų mokslo institucijų bendruomenėms.

Dėstymo vizito metu susipažinta su  Mariboro profesinės eismo ir transporto kolegijos materialine baze, biblioteka, auditorijomis, užmegzti ryšiai su pagal „Erasmus+“ programą dalyvavusia lektore iš Turkijos Elif Dila Imancer, aptartos bendradarbiavimo galimybės.

Ar Jūsų vizitas buvo naudingas partnerio institucijai?

Dėstymo vizitas neabejotinai buvo naudingas ir partnerio institucijai. Susitikimo metu Mariboro profesinės eismo ir transporto kolegijos atstovams pristatėme VTDK, supažindinome atstovus su VTDK studijų programomis, dėstymo, baigiamųjų darbų rašymo metodika. Susitikimo metu taip pat aptartas Blended intensive programme „Green businees“ projektas, kurį šiuo metu įgyvendina abi mokslo įstaigos.

Mariboro profesinės eismo ir transporto kolegijos atstovai buvo dėkingi už pasidalijimą savo patirtimi bei išreiškė norą tęsti tarptautinį bei akademinį bendradarbiavimą, sutarta skatinti abiejų mokslo institucijų studentų mainus pagal „Erasmus+“ bei kitas programas.

Ar šis vizitas turės įtakos Jūsų profesiniam ir asmeniniam tobulėjimui?

Dėstymo vizito metu patobulinau bendravimo bei profesinius įgūdžius. Įgytos žinios, patirtis bus naudinga tobulinant studijas fakultete, gerinant jų kokybę, rengiant bei tobulinant mokymo metodinę medžiagą, organizuojant praktinį mokymą.

Dėstymo vizito metu įgijau patirties galimam tarptautiniam bendradarbiavimui, patobulinau užsienio kalbų įgūdžius. Įgyta patirtis ir praktiniai įgūdžiai yra svarbūs mano dabartiniam darbui, profesiniam tobulėjimui. Tokia patirtis padidino mano, kaip dėstytojo, pasitenkinimą savo darbu.