Aurelijaus Vaškio dėstymo mobilumo vizitas Stambulo Gelisimo universitete (Turkijoje) 2023 m. spalio 9-13 d.

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija – čia susitinka kūryba ir inovacijos!

Kokių rezultatų atnešė Jūsų mobilumo vizitas?

Dėstymo vizito metu buvo skaityti pranešimai apie Europos muitų sąjungą, Europos Sąjungos (toliau – ES) muitinės procedūras, ES transporto politiką. Paskaitų metu kalbėta apie Europos žaliąjį kursą, ES tvarumo strategiją. Pranešimų temos sukėlė įvairių diskusijų, į kurias įsitraukė tiek studentai, tiek dėstytojai. Diskutuota apie transporto politikos skirtumus Europoje ir Turkijoje, vidaus degimo variklių pabaigą, elektromobilių naudojimą bei kitomis temomis. Įgytos žinios bus naudingos tobulinant studijų programų turinį.

Vizito metu buvo aplankyti skirtingi Stambulo Gelisimo universiteto fakultetai, susipažinta su universiteto materialine baze, biblioteka, auditorijomis. Susitikimų su dėstytojais Festus Victor Bekun, Biray Koçak, Yusuf Gürcan Şahin metu diskutuota apie dėstymo veikloje naudojamas metodines priemones, praktinį mokymą, baigiamųjų darbų rengimo organizavimą ir metodiką, mokslinių bei tiriamųjų darbų organizavimą.

Susitikimo su Stambulo Gelisimo universiteto tarptautinių ryšiu atstovais ir „Erasmus+“ koordinatore Alisa Usubova metu buvo pasidalinta gerąja patirtimi, diskutuota apie bendradarbiavimo galimybes. Susitikimo metu aptartas „Green businees“ projektas („Blended intensive programme“ – BIP), kurį šiuo metu įgyvendina Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija (toliau – VTDK). Diskusijų metu sutarta, jog Stambulo Gelisimo universiteto studentai įsitrauks į projekto įgyvendinimą.

Šio vizito metu sutarta tęsti abiejų mokslo institucijų bendradarbiavimą, numatyta kartu dalyvauti tarptautiniuose projektuose, sutarta skatinti studentus važiuoti studijuoti pagal „Erasmus+“ ir kitas programas tiek į Stambulo Gelisimo universitetą, tiek į VTDK.

Kuo Jūsų vizitas buvo naudingas partnerio institucijai?

Dėstymo vizitas buvo naudingas ir partnerio institucijai. Viešų paskaitų ir susitikimų su Stambulo Gelisimo universiteto atstovais metu pristatėme VTDK, supažindinome universiteto atstovus su VTDK studijų programomis, dėstymo bei baigiamųjų darbų rašymo metodika. Stambulo Gelisimo universiteto atstovai buvo dėkingi už pasidalijimą savo patirtimi bei išreiškė norą tęsti tarptautinį bei akademinį bendradarbiavimą, sutarta skatinti abiejų mokslo institucijų studentų mainus pagal „Erasmus“ bei kitas programas. Taip pat sutarta, jog Stambulo Gelisimo universiteto studentai įsitrauks į BIP projekto „Green business“, kurį šiuo metu įgyvendina VTDK, įgyvendinimą

Ar šis vizitas turės įtakos Jūsų profesiniam ir asmeniniam tobulėjimui?

Dėstymo vizito metu patobulinau bendravimo bei profesinius įgūdžius. Įgytos žinios, patirtis bus naudinga tobulinant studijas fakultete, gerinant jų kokybę, rengiant bei tobulinant mokymo metodinę medžiagą, organizuojant praktinį mokymą.

Dėstymo vizito metu įgijau patirties galimam tarptautiniam bendradarbiavimui, patobulinau užsienio kalbų įgūdžius. Įgyta patirtis ir praktiniai įgūdžiai yra svarbūs mano dabartiniam darbui, profesiniam tobulėjimui. Tokia patirtis padidino mano, kaip dėstytojo, pasitenkinimą savo darbu.