Aurelijaus Vaškio mokymosi mobilumo vizitas Balstogės universitete (Lenkijoje) 2021 m. rugsėjo 15-17 d.

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija – čia susitinka kūryba ir inovacijos!

Kokių rezultatų atnešė Jūsų mobilumo vizitas?

Šio vizito metu buvo aplankyti skirtingi Balstogės universiteto fakultetai (ekonomikos ir finansų, biologijos, chemijos, matematikos), taip pat informatikos institutas, susipažinta su universiteto materialine baze, biblioteka, auditorijomis.

Susitikimo su  Balstogės universiteto ekonomikos ir finansų fakulteto atstovais Agnieszka Piekutowska, Edyta Sidorczuk-Pietraszko, Zofia M. Karczewska, Marek Kruk metu buvo pasidalinta gerąja patirtimi,  diskutuota apie nuotolinio darbo iššūkius Covid-19 epidemijos laikotarpiu, taip pat buvo pasidalinta patirtimi, kaip Covid-19 epidemijos laikotarpiu pavyko įveiklinti virtualią studijų aplinką. Susitikimo su  Balstogės universiteto ekonomikos ir finansų fakulteto atstovais metu buvo diskutuojama apie bendradarbiavimo galimybes, lyginamos abiejų mokslo institucijų studijų programos. Susitikimo metu diskutuota apie dėstymo veikloje naudojamas metodines priemones, praktinį mokymą, baigiamųjų darbų rengimo organizavimą ir metodiką, mokslinių bei tiriamųjų darbų organizavimą. Sutarta ir ateityje dalytis žiniomis bei patirtimi, kas turėtų būti naudinga abiejų mokslo institucijų bendruomenėms.

Šio vizito metu sutarta tęsti abiejų mokslo institucijų bendradarbiavimą, numatyta kartu dalyvauti tarptautiniuose projektuose, sutarta skatinti studentus važiuoti studijuoti pagal „Erasmus+“ ir kitas programas tiek į Balstogės universitetą, tiek į Vilniaus technologijų ir dizaino kolegiją (toliau VTDK).

Kokią naudą Jūsų vizitas atnešė partnerio institucijai?

Neabejotinai vizitas buvo naudingas ir partnerio institucijai.  Susitikimo metu Balstogės universiteto atstovams pristatėme VTDK, supažindinome Balstogės universiteto atstovus su VTDK studijų programomis, dėstymo, baigiamųjų darbų rašymo metodika.

Balstogės universiteto atstovai buvo dėkingi už pasidalijimą savo patirtimi bei išreiškė norą tęsti tarptautinį bei akademinį bendradarbiavimą, sutarta skatinti abiejų mokslo institucijų studentų mainus pagal „Erasmus+“ bei kitas programas.

Ar šis vizitas turės įtakos Jūsų profesiniam ir asmeniniam tobulėjimui?

Šio vizito metu patobulinau profesinius įgūdžius. Įgytos žinios, patirtis bus naudinga tobulinant studijas fakultete, gerinant jų kokybę, rengiant bei tobulinant mokymo metodinę medžiagą, baigiamųjų darbų rašymo metodiką, organizuojant praktinį mokymą.

Šio vizito metu įgijau patirties galimam tarptautiniam bendradarbiavimui, patobulinau užsienio kalbų įgūdžius. Įgyta patirtis ir praktiniai įgūdžiai yra svarbūs mano dabartiniam darbui, profesiniam tobulėjimui. Tokia patirtis padidino mano, kaip dėstytojo, pasitenkinimą savo darbu.