Automobilių elektronikos sistemos

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija – čia susitinka kūryba ir inovacijos!

Automobilių elektronikos sistemos

Studijų kryptis:  Elektronikos inžinerija

Valstybinis kodas: 6531EX024

Studijų formos ir trukmė: Nuolatinės studijos – 3 metai, Ištęstinės studijos – 4 metai

Studijų programos kalbos: lietuvių k., anglų k.

Išmoksiu:

 • profesionaliai projektuoti automobilių elektronines sistemas;
 • diegti, prižiūrėti ir remontuoti automobilių elektronikos sistemas;
 • vadovauti šias paslaugas tiekiančioms įmonėms;
 • planuoti įmonės (padalinio) veiklą ir analizuoti įmonės (padalinio) veiklos rezultatus;
 • spręsti inžinerinius uždavinius, sudaryti šių uždavinių sprendimo modelius, suprasti ir interpretuoti gautus rezultatus;
 • vertinti inžinerinius sprendimus etiniu, socialiniu, ekonominiu ir saugaus darbo aspektais;
 • organizuoti ir atlikti automobilių elektrinių ir elektroninių sistemų diagnostiką, techninę priežiūrą bei šalinti gedimus remdamasis elektromechanikos, elektros, elektroninių ir automatikos įtaisų sandaros, jų veikimo principų, parametrų nustatymo žiniomis;
 • parinkti automobilių elektroninių sistemų įtaisus ir jų charakteristikas;
 • diagnozuoti automobilių elektrinių ir elektroninių sistemų gedimus, nustatyti jų priežastis, parinkti ir naudoti modernius diagnozavimo bei matavimo prietaisus, skirtus šalinti gedimus;
 • derinti ir reguliuoti elektroninės kontrolės įrangos rodiklius, automobilių pagrindinius techninius parametrus, eksploatacines savybes, apskaičiuoti pagrindinius automobilių agregatų techninius parametrus;
 • analizuoti ir vertinti alternatyviosios energetikos akumuliavimo šaltinių rūšis, jų naudojimo technologijas, charakteristikas ir atlikti būtinus techninius ir ekonominius skaičiavimus;
 • atlikti elektroninių sistemų derinimo ir reguliavimo darbus;
 • rasti maitinimo šaltinio gedimus, jų priežastis, parinkti matavimo prietaisus, analizuoti struktūrines ir principines schemas;
 • ir išmanysiu elektrines ir elektronines schemas, jų veikimo principus ir darbo modelių parinkimą;
 • gretimų inžinerinių krypčių specifiką, padėsiančią platesniu požiūriu vertinti elektronikos inžinerijos problemas;
 • dalyvauti komandiniame darbe, veiksmingai ir atsakingai komunikuoti su kitų profesinių veiklų specialistais;
 • įgyvendinti elektronikos inžinerijos projektus atsižvelgiant į žiedinės ekonomikos, dirbtinio intelekto, pramonės skaitmeninimo principus.

Dirbsiu:

 • automobilių elektronikos sistemų specialistu įvairiose transporto priemonių remonto įmonėse;
 • projektuotoju automobilių elektronikos sistemų projektavimo ir gamybos įmonėse;
 • automobilių elektronikos sistemų specialistu transporto priemonių ir jų komponentų prekybos organizacijose;
 • automobilių elektronikos sistemų specialistu transporto priemonių įrangos pardavimo ir priežiūros įmonėse;
 • vadovu savo versle.