Automobilių techninis eksploatavimas

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija – čia susitinka kūryba ir inovacijos!

Automobilių techninis eksploatavimas

Studijų kryptis:  Transporto inžinerija

Valstybinis kodas: 6531EX025

Studijų formos ir trukmė: Nuolatinės studijos – 3 metai, Ištęstinės studijos – 4 metai

Išmoksiu:

 • savarankiškai dirbti ir taikyti naujausias technologines žinias automobilių transporto inžinerijos srityje;
 • taikyti fundamentinių technologinių mokslų žinias, suprasti mechaninių, elektroninių įrenginių veikimo principus ir spręsti automobilių techninės priežiūros ir remonto projektavimo ir eksploatavimo uždavinius;
 • vertinti inžinerinius sprendimus etiniu, socialiniu, ekonominiu ir saugos požiūriu;
 • analizuoti automobilių detalių ir įrengimų veikimą, sudaryti jų remonto technologijas;
 • parinkti ir projektuoti automobilių detales ir įrengimus;
 • organizuoti automobilių techninę priežiūrą, diagnostiką, matuoti ir analizuoti diagnostinius parametrus;
 • nustatyti automobilio detalių ir įrenginių remonto poreikį;
 • analizuoti automobilio remonto darbus ir atlikti šių darbų kokybės kontrolę;
 • parengti automobilių techninės priežiūros įmonės technologinį projektą;
 • planuoti ir organizuoti įmonės/padalinio veiklą, analizuoti jos veiklos rezultatus;
 • dalyvauti komandos darbe;
 • taikyti informacines technologijas, programinę įrangą inžinerinėms problemoms spręsti.

Dirbsiu:

 • automobilių techninio eksploatavimo specialistu įvairiose transporto priemonių remonto, gamybos įmonėse, transporto priemonių ir jų komponentų prekybos organizacijose;
 • transporto priemonių įrangos pardavimo ir priežiūros įmonėse, techninių apžiūrų centruose; draudimo bendrovėse transporto priemonių žalų administravime;
 • vadovu savo versle.