BRIDGEHEAD: išleista projekto medžiaga

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija – čia susitinka kūryba ir inovacijos!

Įgyvendinant projekto „Tilto tarp profesinio švietimo ir įsidarbinimo statybos srityje tiesimas jaunimui su girdėjimo negalia“ („Building A Bridge From Vocational Education To Employment In Construction Sector For Youth With Hearing Disability“ (BRIDGEHEAD) Nr. 2016-1-TR01-KA202-034238 veiklas, buvo parengta projekto medžiaga: „Nacionalinė ataskaita apie švietimo paslaugas jaunimui su klausos negalia“,  „Profesinio mokymo programa ir metodinė medžiaga“, „Darbuotojų ir darbdavių bendrystės gidas“, „Profesinio rengimo programos sudarymo ir įgyvendinimo vadovas“ ir kt.

Medžiagą rengė ir pasiūlymus dėl jos atnaujinimo bei pritaikymo jaunimui su klausos negalia teikė projekto partnerių atstovai iš Anadolu universiteto (Turkijos Respublika), Minho universiteto (Portugalijos Respublika), Johno Moores universiteto (Jungtinė Karalystė), Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos (Lietuvos Respublika) bei socialinių partnerių iš Erbil Project Consulting Engineering Co.Inc. (Turkijos Respublika).