BRIDGEHEAD: projekto partnerių susitikimas Portugalijoje

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija – čia susitinka kūryba ir inovacijos!

2018 m. liepos 2–4 d. įgyvendinant projekto „Tilto tarp profesinio švietimo ir įsidarbinimo statybos srityje tiesimas jaunimui su girdėjimo negalia“ („Building A Bridge From Vocational Education To Employment In Construction Sector For Youth With Hearing Disability“ (BRIDGEHEAD) Nr. 2016-1-TR01-KA202-034238 veiklas, Statybos fakulteto dekanė, lektorė Lina Sakalauskienė ir docentas dr. Andrius Gulbinas dalyvavo ketvirtajame projekto partnerių susitikime Minho universitete (Portugalijos Respublika).

Projekto partnerių susitikime dalyvavę Anadolu universiteto (Turkijos Respublika), Minho universiteto (Portugalijos Respublika), Johno Moores universiteto (Jungtinė Karalystė), Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos (Lietuvos Respublika) bei socialinių partnerių iš Erbil Project Consulting Engineering Co.Inc. (Turkijos Respublika) atstovai aptarė rengiamą ir leidybai ruošiamą metodinę medžiagą, baigiamas įgyvendinti projekto veiklas, numatė kito projekto partnerių susitikimo Anadolu universitete (Turkijos Respublika) datą.