D-PBL: projektais grįsto mokymos perkėlimas į skaitmeninę erą

#suVIKOpavyko

2023 m. rugsėjo 11 d. Technikos fakulteto dėstytojos Brigita Šustickienė ir Jolanta Pileckienė dalyvavo virtualiame tarptautinio projekto ,,D-PBL: projektais grįsto mokymosi perkėlimas į skaitmeninę erą„ susitikime. Projekto tikslas – susieti skaitmeninį mokymą ir mokymąsį (EAD) su projektiniu mokymusi (PBL). D-PBL projekto tikslas yra pagrįstas trimis aspektais: techninių įgūdžių įprasminimas suteikiant tikrą mokymosi kontekstą; efektyvių skaitmeninių kompetencijų, naudingų verslui, suteikimas; studentų integracija į daugianacionalines komandas. Uždaviniai: įvertinti dėstytojų skaitmeninius įgūdžius (skaitmeniniai įgūdžiai turi būti tvirti, kad galėtų juos perteikti studentams); siekti dėstytojų mokymo, pagrįsto skaitmeninių ir pedagoginių kompetencijų sąveika; numatyti erdvę (patalpą), kurioje studentai ir dėstytojai dirbs, sukurti D-PBL elementą; organizuoti tarptautines komandas, kurios spręs verslo problemas ir ieškos sprendimų, bendraudamos taikys skaitmenines technologijas. Susitikimo metu buvo aptarta projekto eiga, įgyvendintos projekto veiklos, finansiniai aspektai bei būsimi darbai. Projekto dalyviai planavo du tarptautinius renginius, aktyviai diskutavo aktualiomis temomis, dalijosi gerąja patirtimi.

J. Pileckienės nuotrauka