Deivido Naviko mokymosi mobilumo vizitas Miuncheno Bundesvero universitete (Vokietijoje) 2022 m. gruodžio 14-16 d.

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija – čia susitinka kūryba ir inovacijos!

Kokį poveikį Jūsų mobilumo vizitas turėjo Kolegijai?

  • Buvo pradėtas bendradarbiavimas su Miuncheno Bundesvero universitetu, kur pradinio susitikimo metu buvo pasidalinta gerąja patirtimi apie naujų dėstymo būdų, dėstomų modulių įtraukimą į inžinerinių studijų krypčių studijų programas su tikslu pagilinti ir praplėsti ateities specialistų gebėjimus. Pavyzdžiui, pasidalinta patirtimi bendradarbiaujant su aukštojo mokslo institucijomis ir įmonėmis (startuoliais) bei aptartos galimybės plėsti apimtis įtraukiant į šias veiklas studentus bei skatinimą steigti startuolius.
  • Pradėto bendradarbiavimo metu su Miuncheno Bundesvero universitetu buvo pasidalinta atliekamų tyrimų ir užsakomųjų veiklų pobūdžiu. Aptartos galimybės ateities tyrimuose ir veiklose derinti tarp-institucinį bendradarbiavimą. Pradėti derinimo darbai bendriems projektams, kuriuose ir VTDK ir Miuncheno Bundesvero universitetu gali būti partneriais. Aptartos ir kitos bendradarbiavimo formos studentų bei dėstytojų projektuose.
  • Mobilumo vizito metu buvo pristatyta VTDK ir čia vykdomos studijų programos bei galimybės atvykti studijuoti ir dėstyti bei atlikti tyrimus pagal mainų programą „Erasmus+“.

Kuo Jūsų vizitas buvo naudingas partnerio institucijai?

  • Buvo užmegzti ryšiai ir numatytos galimos bendradarbiavimo gairės bendruose projektuose bei ekspertinėje ir eksperimentinėje veiklose. Atlikti elektrinės triratės transporto priemonės bandymai bei dinaminių charakteristikų nustatymas.

Kuo šis vizitas turi įtakos Jūsų profesiniam tobulėjimui?

  • Buvo užmegzti ryšiai ir numatytos galimos bendradarbiavimo gairės bendruose projektuose bei ekspertinėje ir eksperimentinėje veiklose. Susipažinta su universitete vykdomais tyrimais bei technine baze. Atlikti triratės elektrinės triratės transporto priemonės bandymai bei dinaminių charakteristikų nustatymas. Numatytas tęstinis bendradarbiavimas.