Dėstytojų vizitas Patras universitete

#suVIKOpavyko

2023 m. lapkričio 13–17 d. Technikos fakulteto prodekanė V. Matulienė, lektorės B. Šustickienė, J. Pileckienė ir Dizaino fakulteto dekanė L. Butrimienė lankėsi Patras universitete (Graikija). Šio vizito metu VTDK administracijos atstovai ir dėstytojai turėjo galimybę susipažinti su universiteto studijų procesu, apžiūrėti laboratorijas, tyrimų centrus ir kitas patalpas. Susitikimo metu vyko „Erasmus+“ bendradarbiavimo partnerystės projekto „D-PBL: projektais grįsto mokymosi perkėlimas į skaitmeninę erą“  (D-PBL: advancing project-based learning into the Digital Era, Nr. 2021-1-PT01-KA220-HED-000032011) partnerių nuotolinis susitikimas, kurio metu projekto koordinatoriai ir dalyviai aptarė veiklos organizavimo iššūkius.

J. Pileckienės nuotraukos