Multimedijos dizainas

Multimedijos dizainas (įstojusiems 2017 metais)
Fakultetas: Dizaino fakultetas
Valstybinis kodas: 6531PX011  
ISCED kodas: 6550212
Studijų krypties grupė: Menai
Studijų kryptis: Medijų menas
Studijų formos: Nuolatinė
Studijų programos apimtis: 180 kreditų
Studijų trukmė: 3 metai

Studijų programos specializacijos*:
A. Animacija;
B. Audiovizualinio montažo režisūra;
C. Garso dizainas;
D. Interaktyvusis dizainas

*siūlomos specializacijos bus vykdomos tik tuo atveju, kai specializaciją pasirinks ne mažiau kaip 8 akademinės grupės studentai.

Studijų programos tikslai, suteikiamos žinios ir įgyjami gebėjimai:
Studijų programos tikslai: ugdyti dinamiškos kūrybinių industrijų darbo rinkos poreikius atitinkantį kūrybišką ir inovatyvų specialistą, parengti multimedijos produktų kūrėją, gebantį praktiškai realizuoti jo paties ar kitų parengtą kūrybinį multimedijos projektą dirbant tiek individualiai, tiek ir komandoje.
Studijų rezultatai: išmanys medijų istoriją bei estetines formas, gebės jas analizuoti ir vertinti; turės verslumo, rinkos ekonomikos ir profesinės etikos žinių; profesinėje veikloje gebės komunikuoti užsienio kalba; gebės atlikti tyrimą ir taikyti jo rezultatus, sukurti multimedijos kūrinio koncepciją, planuoti ir organizuoti multimedijos projektą; gebės praktiškai įgyvendinti multimedijų kūrinio idėją panaudodamas visus teksto, vaizdo, garso elementus, tikslingai taikyti techniką, technologijas ir medijų industrijos saugos standartus; gebės dirbti komandoje ir pristatyti savo ar komandos veiklos rezultatą, reflektuoti studijų procesą, savarankiškai gilinti savo žinias.

Profesinės perspektyvos:
multimedijos dizaino specialistas gali dirbti reklamos ir dizaino kompanijose, leidybos įmonėse, vaizduojamųjų ir atlikėjų menų srityje, informacinėje aplinkoje, TV bei radijo programose; kino gamybos įmonėse ir kitose kultūros ir meno įstaigose; gali savarankiškai verstis medijų meno praktika, inicijuoti ir valdyti kūrybinius multimedijos projektus, gali patys steigti savo įmones ir joms vadovauti. Projektinio darbo įgūdžiai garantuos gebėjimą integruotis į daugiakultūrę kūrybinių industrijų aplinką, galimybę plėtoti ir tobulinti profesinę kompetenciją kitose aukštosiose mokyklose Lietuvoje ir užsienyje.

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: menų profesinis bakalauras.

Nuolatinių studijų programa

 

Mes Facebooke:        

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. Cookies). Toliau naršydami arba paspausdami mygtuką „Sutinku“ sutinkate su slapukų naudojimu. Daugiau informacijos
SUTINKU