Dizainu grįstas mąstymas: kas tai yra ir kodėl tai svarbu švietimui?

#suVIKOpavyko

Kolegijos bendruomenės nariai dalyvavo mokymuose tema „Dizainu grįstas mąstymas“.

Kodėl dizainu grįstas mąstymas svarbus šiuolaikiniam švietimui ir verslui? Kokia jo nauda? Ir kaip jis veikia?

Terminas „Dizainu grįstas mąstymas“ apibūdinamas ne tik kaip metodas, kurį dizaineriai naudoja savo projektuose, bet ir kaip disciplina, kurioje dizainerio pojučiai, intuicija ir naudojami metodai atitinka žmonių poreikius.

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijoje vykusių mokymų „Dizainu grįstas mąstymas“ metu Justina Klyvienė, inovacijų laboratorijos „Future Leadership“ įkūrėja ir dizaino mąstymo trenerė, trumpai apžvelgė dizaino mąstysenos procesus – iš ko jis susideda ir kaip jį galime panaudoti savo kasdieniame gyvenime ir darbe.

Kurdami sprendimus iškilusiai problemai, dalyviai (dėstytojai ir administracijos darbuotojai) kartu patyrė visą keturių dalių procesą – įsijautimą, problemos apibrėžimą, idėjų generavimą ir prototipų kūrimą.