Elektros ir automatikos inžinerija

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija – čia susitinka kūryba ir inovacijos!

Elektros ir automatikos inžinerija

Valstybinis kodas: 6531EX023

Studijų kryptis:  Elektros inžinerija

Studijų formos ir trukmė: Nuolatinės studijos – 3 metai, Ištęstinės studijos – 4 metai

Išmoksiu:

 • profesionaliai projektuoti, montuoti, eksploatuoti, spręsti profesines problemas elektros inžinerijos srityje konkurencinėmis rinkos sąlygomis;
 • taikyti fundamentinių inžinerinių mokslų žinias, suprasti elektros, elektromechaninių ir elektroninių įrenginių veikimo principus ir spręsti projektavimo, montavimo ir eksploatavimo uždavinius, vertinant mokslo ir technologijų pasiekimus;
 • tirti, palyginti ir vertinti energijos keitiklių, valdymo įtaisų, automatikos įrangos veikimo procesus, taikydamas tinkamus būdus bei metodiką matavimams atlikti;
 • projektuoti elektros tinklus ir sistemas;
 • analizuoti elektros energijos tiekimo patikimumą;
 • programuoti valdiklius, kurti automatizuotas valdymo sistemas ir jų funkcinius įtaisus;
 • rasti optimalius sprendimus gamybos automatizavimui;
 • atpažinti iškylančias problemas ir planuoti jų sprendimo strategijas;
 • valdyti automatikos ir mechatronikos technologijas, jas taikyti praktinėje veikloje;
 • interpretuoti duomenis, gautus atlikus elektros inžinerijos įrenginių montavimo, eksploatavimo ir remonto darbus bei matavimus;
 • vertinti inžinerinius sprendimus etiniu, socialiniu, ekonominiu ir saugos požiūriu;
 • taikyti informacines technologijas, bazinę programinę įrangą inžinerinėms problemoms spręsti, sprendimo rezultatams gauti, apdoroti ir procesams valdyti;
 • veiksmingai ir atsakingai komunikuoti ir dalyvauti komandos darbe;
 • savarankiškai gilinti savo profesinės veiklos žinias;
 • kritiškai analizuoti ir argumentuoti, diskutuoti žodžiu, raštu ar kitomis komunikavimo priemonėmis dirbdamas komandoje.

Dirbsiu:

 • elektros ir automatikos inžinieriumi Lietuvos ar užsienio elektrotechninio profilio įmonėse;
 • įmonėse, projektuojančiose, modernizuojančiose ir naudojančiose automatizuotus įrenginius ir automatines sistemas;
 • vadovu atskiro įmonės padalinio veikloje;
 • vadovu savo versle.