Lietuvos standartizacijos departamento direktoriaus pavaduotojas Mindaugas Aleksandras Balčiauskas skaitė pranešimą ,,Standartizacija ir jos reikšmė”

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija – čia susitinka kūryba ir inovacijos!

2023 m. lapkričio 14 d. Lietuvos standartizacijos departamento direktoriaus pavaduotojas Mindaugas Aleksandras Balčiauskas Technikos ir Dizaino fakultetų studentams ir dėstytojams skaitė pranešimą ,,Standartizacija ir jos reikšmė“. Lektorius supažindino klausytojus su nacionaline standartizacijos sistema, aptarė standartų naudą, paaiškino, kuo standartai svarbūs verslui ir kaip galima įsitraukti į standartizacijos procesą. Po pranešimo vyko trumpa diskusija, lektorius atsakė į studentams ir dėstytojams rūpimus klausimus.

Kviestinio svečio paskaitą organizavo Mechanikos inžinerijos katedros lektorė Daiva Beinortienė.

D. Beinortienės nuotraukos