External evaluation of study programmes

#suVIKOpavyko

External evaluation of study programmes

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija yra Lietuvos Respublikos valstybinė aukštoji mokykla, kurioje vykdomos koleginės studijos, plėtojami taikomieji moksliniai tyrimai, meninė ir konsultacinė veikla.

Kolegijoje įgyvendinamos studijų programos yra akredituotos Lietuvos studijų kokybės vertinimo centro. Studijas pabaigusiems studentams suteikiamas profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis. Kolegijos absolventai gali įsitvirtinti darbo rinkoje arba siekti įgyti antrosios pakopos išsilavinimą.

Studijų krypčių vertinimas:

Išorinis studijų programų vertinimas:

2016–2017 s. m. Studijų kokybės vertinimo centras atliko Transporto logistikos, Statinių inžinerinės sistemos, Susisiekimo keliai ir statiniai ir Statybos studijų programų vertinimą.

Valstybinis kodas Programos pavadinimas Bendras (įvertinimas balais) Numatomas sprendimas dėl akreditavimo Studijų kokybės vertinimo centro raštas
653N27002 Transport logistics 20 Akredituota 6 metams 2017-07-28, Nr. SV5-69
653H24004 Statinių inžinerinės sistemos 19 Akredituota 6 metams 2017-04-21, Nr. SV5-46
653H22001 Susisiekimo keliai ir statiniai 18 Akredituota 6 metams 2017-04-21, Nr. SV5-46
653H21004 Statyba 18 Akredituota 6 metams 2017-06-09, Nr. SV5-57

Studijų programų vertinimo išvados:

Transport logistics

Statinių inžinerinės sistemos

Susisiekimo keliai ir statiniai

Statyba

Valstybinis kodas Programos pavadinimas Bendras (įvertinimas balais) Numatomas sprendimas dėl akreditavimo Studijų kokybės vertinimo centro raštas
653E31002 Termoinžinerija 18 Akredituota 6 metams 2016-05-
653H61003 Automobilių elektronikos sistemos 15 Akredituota 3 metams 2016-02-10
653H62011 Elektros ir automatikos inžinerija 19 Akredituota 6 metams 2016-01-21
653H63001 Elektros energetika 17 Akredituota 3 metams 2016-01-21
653E22005 Riedmenų eksploatavimas 17 Akredituota 3 metams 2016-02-25
653E31004 Geležinkelio transporto inžinerija 19 Akredituota 6 metams 2016-02-25
653W64004 Fotografijos technologija 20 Akredituota 6 metams 2016-02-12
653W63002 Multimedijos dizainas 19 Akredituota 6 metams 2016-02-12
653H14007 Geodezija ir kadastras 18 Akredituota 6 metams 2016-08-08

Studijų programų vertinimo išvados:

Termoinžinerija

Automobilių elektronikos sistemos

Elektros ir automatikos inžinerija

Elektros energetika

Riedmenų eksploatavimas

Geležinkelio transporto inžinerija

Fotografijos technologija

Multimedijos dizainas

Geodezija ir kadastras

2014-2015 s.m. Studijų kokybės vertinimo centras atliko Mechaninių technologijų inžinerijos studijų programos vertinimą.

Valstybinis kodas Programos pavadinimas Bendras įvertinimas (balais) Numatomas sprendimas dėl akreditavimo Studijų kokybės vertinimo centro raštas
653H30002 Mechaninių technologijų inžinerija 21 akredituota 6 metams 2015-05-21 Nr. SV5-63

Studijų programos vertinimo išvados:

Mechaninių technologijų inžinerija

2013-2014 s.m. Studijų kokybės vertinimo centras atliko Automobilių techninis eksploatavimas ir Gamybos vadyba studijų programų vertinimą.

Studijų programos valstybinis kodas Studijų programos pavadinimas Akreditacijos terminas Studijų kokybės vertinimo centro raštas
653E21002 Automobilių techninis eksploatavimas Akredituota 6 studijų metams 2014-02-17
Nr. SV5-32
653N25001 Gamybos vadyba Neakredituota
2014-01-03
Nr. SV5-6

Studijų programų vertinimo išvados:

Automobilių techninis eksploatavimas

Gamybos vadyba

2012-2013 s.m. Studijų kokybės vertinimo centras atliko ketinamos vykdyti Atsinaujinanti energetika studijų programos vertinimą ir jau vykdomų Elektros energetikos bei Transporto informacinės sistemos programų vertinimą.

Studijų programos valstybinis kodas Studijų programos pavadinimas Akreditacijos terminas Studijų kokybės vertinimo centro raštas
653H63001 Elektros energetika Akredituota 3 studijų metams 2012-12-18
Nr. SV5-64
653E15002 Transporto informacinės sistemos Akredituota 6 studijų metams 2013-01-14
Nr. SV5-14
653E33001 Atsinaujinanti energetika Akredituotą 4 studijų metams 2013-03-18
Nr. SV2-48

Studijų programų vertinimo išvados:

Elektros energetika

Transporto informacinės sistemos

Atsinaujinanti energetika

2011-2012 s.m. Studijų kokybės vertinimo centras atliko ketinamų vykdyti Elektros ir automatikos inžinerijos, Transporto logistikos, Riedmenų eksploatavimo, Mechaninių technologijų inžinerijos, Geležinkelio transporto inžinerijos, Geodezijos ir kadastro, Fotografijos technologijos, Multimedijos dizaino, Statybos, Statinių inžinerinių sistemų, Mašinų mechanizmų modeliavimo, Automobilių elektronikos sistemų, Termoinžinerijos studijų programų vertinimą. Visos studijų programos įvertintos ir akredituotos 3 studijų metams.

Studijų programos valstybinis kodas Studijų programos pavadinimas Akreditacijos terminas Studijų kokybės vertinimo centro raštas
653H62011 Elektros ir automatikos inžinerija Akredituota 3 studijų metams 2012-01-04
Nr. SV2-1
653H30002 Mechaninių technologijų inžinerija Akredituota 3 studijų metams 2012-01-04
Nr. SV2-3
653E22004 Geležinkelio transporto inžinerija Akredituota 3 studijų metams 2012-01-04
Nr. SV2-9
653N27002 Transport logistics Akredituota 3 studijų metams 2012-01-04
Nr. SV2-13
653E22005 Riedmenų eksploatavimas Akredituota 3 studijų metams 2012-01-04
Nr. SV2-10
653H14007 Geodezija ir kadastras Akredituota 3 studijų metams 2012-01-04
Nr. SV2-2
653W64004 Fotografijos technologija Akredituota 3 studijų metams 2012-01-25
Nr. SV2-34
653W63002 Multimedijos dizainas Akredituota 3 studijų metams 2012-01-25
Nr. SV2-35
653H21004 Statyba Akredituota 3 studijų metams 2012-01-19
Nr. SV2-24
653H24004 Statinių inžinerinės sistemos Akredituota 3 studijų metams 2012-01-19
Nr. SV2-23
653H30003 Mašinų mechanizmų modeliavimas Akredituota 3 studijų metams 2012-04-30
Nr. SV2-158
653H61003 Automobilių elektronikos sistemos Akredituota 3 studijų metams 2012-04-30
Nr. SV2-157
653E31002 Termoinžinerija Akredituota 3 studijų metams 2012-05-09
Nr. SV2-170

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija vykdė šių projektų veiklas:

  1. „Inžinerijos studijų krypčių grupės studijų programų „Elektros ir automatikos inžinerija“ ir „Geležinkelio transporto inžinerija“ bei Socialinių mokslų srities studijų programos
  2. „Transporto logistika“ atnaujinimas“, projekto kodas Nr. VP1-2.2-ŠMM-07-K-01-049;
  3. „Studijų kokybės tobulinimas, atnaujinant technologinių studijų programas: „Termoinžinerija“, „Mechaninių technologijų inžinerija“ ir „Riedmenų eksploatavimas“, projekto kodas Nr. VP1-2.2-ŠMM-07-K-01-090;
  4. „Dizaino ir naujųjų medijų studijų kokybės tobulinimas”, projekto kodas Nr. VP1-2.2-ŠMM-07-K-01-122;
  5. „Inžinerijos studijų krypties programų atnaujinimas diegiant inovatyvius mokymo(si) metodus ir skatinant tarptautiškumą“ projekto kodas Nr. VP1-2.2-ŠMM-07-K-01-120

Vykdant šiuos projektus atliktas studijų programų: „Elektros ir automatikos inžinerija“, „Geležinkelio transporto inžinerija“, „Transporto logistika“, „Termoinžinerija“, „Mechaninių technologijų inžinerija“, „ Statyba“, „Statinių inžinerinės sistemos“, „Riedmenų eksploatavimas“, „Multimedijos dizainas“, „Fotografijos technologijos“ tarptautinis vertinimas. Studijų programas vertino aukštojo mokslo kokybės vertinimo agentūros, įtrauktos į Europos aukštojo mokslo kokybės užtikrinimo agentūrų registrą, EVALAG (Vokietija) ekspertų komisijos. Š.m. sausio – kovo mėn. ekspertų grupės lankėsi Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijoje, susitiko su programų savianalizės rengimo grupėmis, studentais, dėstytojais ir darbdaviais. Atlikę programų išorinį vertinimą, ekspertai pateikė vertinimo išvadas. Studijų programos: „Elektros ir automatikos inžinerija“, „Geležinkelio transporto inžinerija“, „Transporto logistika“, „Termoinžinerija“, „Mechaninių technologijų inžinerija“, „Riedmenų eksploatavimas“, „ Statyba“, „Statinių inžinerinės sistemos“ įvertintos teigiamai ir akredituotos trejiems su puse metų, t.y. iki 2015 m. rugpjūčio 31 d. Studijų programoms suteiktas aukštojo mokslo kokybės vertinimo agentūros EVALAG sertifikatas ir teisė žymėti šias programas EVALAG ženklu. Studijų programos: „Multimedijos dizainas“, „Fotografijos technologijos“ įvertintos teigiamai ir akredituotos vieneriems metams, t.y. iki 2013 m. kovo 31 d. Studijų kokybės vertinimo agentūros išvados – reikšmingas įrodymas Lietuvos ir užsienio studentams apie vykdomų studijų kokybę, didinantis studijų programos patrauklumą iš užsienio atvykstantiems studentams. EVALAG (Vokietija) ekspertų komisijos vertinimo išvados šioms studijų programoms:

Building Engineering Systems

Rolling Stock Operation

Transportation Logistics

Railway Transportation Engineering

Electrical and Automation Engineering

Mechanical Technology Engineering

Thermal Engineering

2010-2011 s.m. Studijų kokybės vertinimo centras atliko Grafinio dizaino, Interjero dizaino, Fotografijos technologijų, Gamybos vadybos, Vežimo kelių transportu vadybos, Statybos, Statinių inžinerinių sistemų studijų programų vertinimą. Ekspertai susitiko su programų savianalizės rengimo grupėmis, dėstytojais ir studentais. Komisija domėjosi auditorijomis, biblioteka ir kita materialine baze, susipažino su studentų kursiniais ir baigiamaisiais darbais. Ekspertai bendravo su programas baigusiais studentais ir darbdaviais. Grafinio dizaino, Interjero dizaino, Fotografijos technologijų, Gamybos vadybos, Vežimo kelių transportu vadybos, Statybos, Statinių inžinerinių sistemų studijų programos įvertintos teigiamai.

Studijų programos valstybinis kodas Studijų programos pavadinimas Akreditacijos terminas Studijų kokybės vertinimo centro raštas
653W21001 Grafinis dizainas Akredituota 6 metams 2011-02-15
Nr. 7-04-303
653W25001 Interjero dizainas Akredituota 6 metams 2011-02-15
Nr. 7-04-303
653W64001 Fotografijos technologija Akredituota 3 metams SKVC direktoriaus įsakymas 2011-07-04
Nr. 1-01-89
653N25001 Gamybos vadyba Akredituota 3 metams 2010-12-06
Nr. 7-04-0000
653N27001 Vežimo kelių transportu vadyba Akredituota 3 metams 2010-12-06
Nr. 7-04-0000
653H21001 Statyba Akredituota 6 metams 2011-03-01
Nr. 7-04-429
653H24001 Statinių inžinerinės sistemos Akredituota 3 metams 2011-03-01
Nr. 7-04-429

Studijų programų vertinimo išvados:

Gamybos vadyba

Vežimo kelių transporto vadyba

Grafinis dizainas

Interjero dizainas

Statinių inžinerinės sistemos

Statyba

Akredituota Transporto inžinerijos krypties programa „Automobilių techninis eksploatavimas“. Studijų kokybės vertinimo centro 2010 m. liepos 9 d. raštu „Dėl išorinio vertinimo“ pranešama, kad studijų programa „Automobilių techninis eksploatavimas“ akredituotina 3 metams. Vertinimą vykdė tarptautinė ekspertų komisija.

Ekspertai susitiko su programos „Automobilių techninis eksploatavimas“ savianalizės rengimo grupėmis, dėstytojais ir studentais. Komisija domėjosi auditorijomis, biblioteka ir kita materialine baze, susipažino su studentų kursiniais ir baigiamaisiais darbais.

Tarptautinė ekspertų komisija bendravo su programą „Automobilių techninis eksploatavimas“ baigusiais studentais ir darbdaviais. Atlikę programų išorinį vertinimą, ekspertai pateikė vertinimo išvadas. Jos buvo svarstytos 2010 m. birželio 18 d. Studijų vertinimo komisijos posėdyje. Komisija pritarė studijų programos Automobilių techninis eksploatavimas vertinimo išvadoms.

Studijų kokybės vertinimo centras, atsižvelgdamas į ekspertų parengtas Programos vertinimo išvadas bei Komisijos pritarimą, priėmė sprendimą programą įvertinti teigiamai, kadangi surinkta 18 balų, nė viena vertinama sritis nėra įvertinta „nepatenkinamai”, tačiau viena sritis įvertinta „patenkinamai”.
Įsiteisėjus šiam Studijų kokybės vertinimo centro sprendimui studijų programa Automobilių techninis eksploatavimas akredituotina 3 metams.

Studijų programų vertinimo išvados:

Fotografijos technologija

Automobilių techninis eksploatavimas