Labour Council

#suVIKOpavyko

Labour Council

The Labour Council is an independent collegiate representative body of the employees of Vilnius College of Technologies and Design, which protects their professional, labour, economic and social rights and represents their interests. The Labour Council shall be guided by the Labour Code of the Republic of Lithuania, the Rules of Procedure of the Labour Council of Vilnius College of Technologies and Design and other legal acts of the Republic of Lithuania regulating labour relations.

In 2022 year spalio 18 d. savo funkcijas pradėjo vykdyti nauja, trejų metų kadencijai išrinkta Darbo taryba:

Darbo tarybos pirmininkė Vilma Matulienė, prodekanė, lektorė
Nariai Dominykas Beištaras, lektorius
Renata Galiauskaitė, vyriausioji dokumentų valdymo specialistė
Nida Kalinauskienė, studijų administravimo specialistė
Eglė Matusevičiūtė, direktoriaus padėjėja, lektorė

Darbo tarybos nutarimai:

In 2023 year kovo 23 d. Posėdžio metu nutarta pritarti Smurto ir priekabiavimo prevencijos politikai, Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos struktūros pakeitimui ir Darbuotojų darbo apmokėjimo sąlygų aprašo redakcijai.

In 2023 year sausio 19 d. Posėdžio metu nutarta tvirtinti Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos darbo tarybos veiklos reglamentą, pritarta Vaikų valandinės priežiūros kambario taisyklėms.