Compensation for military service

Vilnius College of Technologies and Design – where creativity meets innovation!

Compensation for military service

Kviečiame studentus atlikusius karo tarnybą kreiptis į Studijų tarnybą (Antakalnio g. 54, 102 kab.) dėl už studijas sumokėtos kainos kompensavimo.

Teisę į už studijas sumokėtos kainos dalies kompensavimą turi nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atlikęs ar bazinius karinius mokymus baigęs asmuo, (toliau – karo tarnybą atlikęs asmuo):

  • pirmą kartą aukštojoje mokykloje studijuoja pagal pirmosios arba antrosios pakopos, arba vientisųjų studijų programas ar yra baigęs studijas;
  • karo tarnybą atliko po 2011 m. rugsėjo 1 dienos;
  • studied for all or part of the study period (semester) at a place not funded by the state;
  • neturi akademinių skolų;
  • started their studies no more than three years after completing their military service;
  • karo tarnybą atliko praėjus ne daugiau negu trejiems metams nuo studijų baigimo datos.
  • karo tarnybą pradėjo iki 2015 m. balandžio 21 dienos.

Kainos dalies kompensacija gali būti skiriama tik už vienas studijas.

Kainos dalies kompensavimas skiriamas asmeniui pabaigus atitinkamą studijų laikotarpį:

  • pirmus dvejus (ištęstinių studijų atveju – baigus pirmąją pusę studijų programos) studijų metus;

ir/ arba

  • trečiuosius studijų metus iki pirmosios pakopos ar vientisųjų studijų pabaigos (ištęstinių studijų atveju – baigus antrąją pusę studijų programos);

Išsamiau: Valstybinis studijų fondas