Exhibitions

#suVIKOpavyko

Exhibitions

Study year 2012-2013
Title of the exhibition/presentation; Author(s) of the exhibition/presentation

 • Personal exhibition of paintings at Dusetai Art Gallery; L. Žutautienė.
 • Exhibition of the cycle of paintings “Arnotai” in Labanoras ” St. The Birth of the Virgin Mary Church”; L. Žutautienė.
 • International plein-air workshop and exhibition at the Palemus Museum in Estonia , Luua 2012. 06. 29 – 2012. 07. 07; L.Tamoševičienė. . .
 • Personal exhibition of creative works at the Museum of Regional History of Utena; V. Adamonis.
 • Exhibition of diploma works of the students of photography technology specialty in the city gymnasiums.
 • Exhibition of art educators at Kaunas College; J.Kanapickaitė.
 • Exhibition of works of Vilnius College of Technology and Design teachers at the Seimas of the Republic of Lithuania; J.Kanapickaitė.
 • Exhibition of the teachers of the Photography Technology study programme “We take photographs”; V.Antanavičiūtė, R.Valujavičienė, A.Valiauga, A,Ružė, R.Daukša, E.Jaškūnienė.
 • Photographers’ Union exhibition at Vilnius Town Hall; V.Antanavičiūtė-Meškauskienė.
 • Personal exhibition in China; V.Antanavičiūtė-Meškauskienė.
 • Administration of the Facebook groups VTDK Graphic Design Department and VTDK Graphic Design and provision of information material; L. Butrimienė, J. Malinauskas.

Study year 2011-2012
Title of exhibition/presentation; Author(s) of exhibition/presentation

 • Personal exhibition of paintings at the Seimas of the Republic of Lithuania; L.Žutautienė.
 • Personal exhibition of ceramics in Anykščiai; R.Pranckevičiūtė.
 • Administration of the Facebook groups Graphic Design Department and Graphic Design Department of VTDK and provision of information material; L. Butrimienė, J. Malinauskas.
 • Parliament of the Republic of Lithuania, exhibition of teachers; J.Kanapickaitė.

Study year 2010-2011
Title of exhibition/presentation; Author(s) of exhibition/presentation

 • International Animation Film Festival “Tindirindis -2010”; V. Aškinis, J. Leikaitė.
 • Creative Evening at Jurbarkas Cultural Centre; S. Beržinis.
 • Programme dedicated to the work of S. Beržinis – TV1; S. Beržinis.
 • Spring, Icograda Design Week; A.Gaižauskas, member of the organising committee.
 • BeePilaitė (beepart) Pilaitė. Pilaitė micro-district celebration. Presentation of the cultural space to residents. Outdoor exposition-performance (with students D19); J. Kanapickaitė.
 • WRO Biennial; D.Gaižauskienė, A.Gaižauskas.
 • Zannota: Transforma; D.Gaižauskienė, A.Gaižauskas.
 • Creation, presentation and administration of the Facebook groups VTDK Graphic Design Department and VTDK Graphic Design; L. Butrimienė, J. Malinauskas.

Study year 2009-2010
Title of exhibition/presentation; Author(s) of exhibition/presentation

 • International Animation Film Festival “Tindirindis -2010”; V.Aškinis.
 • Exhibition of creative works of Vilnius College of Technology and Design lecturers at the Parliament of the Republic of Lithuania. (participant) A.Gaižauskas, J.Kanapickaitė.
 • Author of the project “International Animation Masters Workshop “Master Class 2010”; J.Leikaitė – Aškinienė.
 • Co-author of the project “Development of audiovisual materials for Lithuanian language lessons”; J.Leikaitė – Aškinienė.
 • Author of the educational project book “How to create an animated film”; J.Leikaitė – Aškinienė.
 • Educational exhibition “How Animation is Created”. Coca Cola Plaza Forum Cinemas Vingis cinema in Vilnius; J.Leikaitė – Aškinienė.
 • Participation in the retrospective presentation of Lithuanian animated films at the international animation film festival Anifest 10. Teplica, Czech Republic; J.Leikaitė – Aškinienė.
 • Mini Print International of KIEV 2010 (participant). National Ukrainian Academy of Fine Arts and Architecture; J.Kanapickaitė.
 • Second International Festival of Photographic Art in Vilnius IN FOCUS 2010, “Fotosofija”; J.Kanapickaitė.
 • Land and Environmental Art Exhibition “Utopia”. Vilnius University Botanical Garden (Kairenų str. 43); J.Kanapickaitė.
 • KOPOS 2009, a plein-air exhibition of four colleges at Vilnius College. Curator of the exhibition; J.Kanapickaitė.
 • Curator of the exhibition “Nida, Dunes and Me” 2009 11-12 at the Technical Library of the Vilnius State Technical Library ; J.Kanapickaitė.
 • Exhibition of Christmas cards of Vilnius College of Technology and Design 2009-2010 ; J.Kanapickaitė.
 • “Home Alone”. International Film Festival “This human World” (Vienna, Austria) ; S.Beržinis.
 • Presentation of the video “…they left me”. Jurbarkas People’s Theatre, celebrating the 50th anniversary of the Konstantas Glinskis Theatre; S.Beržinis.
 • TV broadcast. TV 3; S.Beržinis.
 • “… And the heart goes out”. TV 3; S.Beržinis.
 • TV broadcast; J.Leikaitė – Aškinienė.
 • DVD “Little Tales. Lithuanian animation for children”. Cinema “Coca Cola Plaza Forum Cinemas Vingis” in Vilnius; .

Study year 2008-2009
Title of exhibition/presentation; Author(s) of exhibition/presentation

 • Presentation of fragments of the film “…and the heart goes out” ; S. Beržinis.
 • Nature art project “GAMTA and WE” // Vilnius European Capital of Culture 2009 project “Art in Unexpected Spaces. Exhibition of Earth Art and Objects” ; J. Kanapickaitė (participant).
 • Personal exhibition and film presentation “Paintings from cartoons”. During the exhibition a DVD “Lithuanian Animation. Holidays and Sagmas”; J. Leikaitė-Aškinienė.
 • Exhibition “Stills from Lithuanian animated films”; J. Leikaitė-Aškinienė.
 • Intervana 2008 – screening of films by students of interactive design; J. Leikaitė-Aškinienė (organiser).
 • The film “… Home Alone” presentation ; S. Beržinis.
 • The 1 st International Competition Exhibition Mini Print and Ex libris. Art and the Mountain 2008. ; J. Kanapickaitė (exhibition participant).
 • Presentation of fragments of the film “…ir širdis iškeliauja” at the Lithuanian resuscitation conference ; S. Beržinis.
 • Vilnius University Culture Centre project “Interactive Theatre “Friday Art”” ; J. Kanapickaitė (exhibition participant).
 • Personal educational exhibition “How the A/f “Užgavėnės” was created”; J. Leikaitė-Aškinienė.
 • Vilnius University Culture Centre International Travelling Festival of Non-Traditional Arts Fusion “ATVIRA-4” ; J. Kanapickaitė (participant).
 • Exhibition “Greetings from Provence”; D. Pociūtė, R. Rimkienė, B. Dmitrijevas.
 • Exhibition of works from the Plein Air Workshop in Provence: painting, graphics, photography ; D. Pociūtė, R. Rimkienė, .
 • Presentation of the research carried out within the framework of the international project “Parents school”; A. Montrimienė. B. Dmitrijevas.
 • “Kopos 2009”: creative workshops for students and teachers of four Lithuanian colleges in Nida, Smiltele; J. Kanapickaitė (exhibition participant).
 • Presentation of A/f “Aukso žirgas” at the MIFA International Animation Fair; J. Leikaitė-Aškinienė.

2012-2013 studijų metai
Parodos/pristatymo pavadinimas; Parodos/pristatymo autorius(iai)

 • Personalinė tapybos darbų paroda Dusetų dailės galerijoje; L. Žutautienė.
 • Tapybos darbų ciklo „Arnotai“ paroda Labanoro „ Šv. Mergelės Marijos gimimo bažnyčioje“; L. Žutautienė.
 • Tarptautinis pleneras ir paroda Palemuso muziejuje Estijoje , Luua 2012. 06. 29 – 2012. 07. 07; L.Tamoševičienė. . .
 • Personalinė kūrybinių darbų paroda Utenos Kraštotyros muziejuje.; V. Adamonis.
 • Fotografijos technologijos specialybės studentų diplominių darbų paroda miesto gimnazijose: Karoliniškių gimnazija, Minties gimnazija, Žvėryno; R.Daukša.
 • Dailės ugdytojų paroda Kauno kolegijoje; J.Kanapickaitė.
 • Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos dėstytojų darbų paroda Lietuvos Respublikos seime; J.Kanapickaitė.
 • VTDK Fotografijos technologijų studijų programos dėstytojų paroda „Mes fotografuojame; V.Antanavičiūtė, R.Valujavičienė, A.Valiauga, A,Ružė, R.Daukša, E.Jaškūnienė.
 • Fotomenininkų sąjungos paroda Vilniaus Rotušėje.; V.Antanavičiūtė-Meškauskienė.
 • Personalinė paroda Kinijoje; V.Antanavičiūtė-Meškauskienė.
 • Facebook grupių VTDK grafinio dizaino katedra ir VTDK grafinis dizainas administravimas ir informacinės medžiagos teikimas; L. Butrimienė, J. Malinauskas.

2011-2012 studijų metai
Parodos/pristatymo pavadinimas; Parodos/pristatymo autorius(iai)

 • Personalinė tapybos darbų paroda Lietuvos Respublikos Seime; L.Žutautienė.
 • Personalinė keramikos paroda Anykščiuose, R.Pranckevičiūtė.
 • Facebook grupių VTDK grafinio dizaino katedra ir VTDK grafinis dizainas administravimas ir informacinės medžiagos teikimas; L. Butrimienė, J. Malinauskas.
 • LR Seimas, dėstytojų paroda; J.Kanapickaitė.

2010-2011 studijų metai
Parodos/pristatymo pavadinimas; Parodos/pristatymo autorius(iai)

 • Tarptautinis animacinių filmų festivalis „Tindirindis -2010“; V. Aškinis, J. Leikaitė.
 • Kūrybos vakaras Jurbarko kultūros centre; S. Beržinis.
 • Laida, skirta S. Beržinio kūrybai – TV1; S. Beržinis.
 • Spring, Icograda dizaino savaitė; A.Gaižauskas, organizacinio komiteto narys.
 • BeePilaitė (beepart) Pilaitė. Pilaitės mikrorajono šventė. Kultūrinės erdvės pristatymas gyventojams. Lauko ekpozicija –performansas (su studentais D19); J. Kanapickaitė.
 • WRO bienalė; D.Gaižauskienė, A.Gaižauskas.
 • Zannota: Transforma; D.Gaižauskienė, A.Gaižauskas.
 • Facebook grupių VTDK grafinio dizaino katedra ir VTDK grafinis dizainas sukūrimas, pristatymas ir administravimas; L. Butrimienė, J. Malinauskas.

2009-2010 studijų metai
Parodos/pristatymo pavadinimas; Parodos/pristatymo autorius(iai)

 • Tarptautinis animacinių filmų festivalis „Tindirindis -2010“; V.Aškinis.
 • Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos dėstytojų kūrybinių darbų paroda Lietuvos Respublikos seime. (dalyvė) A.Gaižauskas, J.Kanapickaitė.
 • Projekto „Tarptautinės animacijos meistrų kūrybinės dirbtuvės „Master Class 2010“ autorė; J.Leikaitė – Aškinienė.
 • Projekto „Lietuvių kalbos pamokų audiovizualinės medžiagos parengimas“ bendraautorė; J.Leikaitė – Aškinienė.
 • Edukacinio projekto knyga „Kaip kuriamas animacinis filmas“ autorė; J.Leikaitė – Aškinienė.
 • Edukacinė paroda „Kaip kuriama animacija“. Kino teatras „Coca Cola Plaza Forum Cinemas Vingis“ Vilniuje; J.Leikaitė – Aškinienė.
 • Dalyvavimas lietuviškų animacinių filmų retrospektyviniame pristatyme terptautiniame animacinių filmų festivalyje „Anifest 10“. Teplica, Čekija; J.Leikaitė – Aškinienė.
 • Mini Print International of KIEV 2010 (dalyvė). National Ukrainian Academy of Fine Arts and Architecture; J.Kanapickaitė.
 • Antrasis tarptautinis fotografijos meno festivalis Vilniuje IN FOCUS 2010, „Fotosofija“; J.Kanapickaitė.
 • Žemes ir aplinkos meno paroda „utopija”. Vilniaus universiteto Botanikos sode (Kairenų g. 43); J.Kanapickaitė.
 • Keturių kolegijų plenero paroda “KOPOS 2009” Vilniaus kolegijoje. Parodos kuratorė.; J.Kanapickaitė.
 • Parodos „Nida, kopos ir aš“ 2009 11-12 VTDK Technikos bibliotekoje kuratorė ; J.Kanapickaitė.
 • Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos kalėdinių atvirukų paroda 2009-2010 ; J.Kanapickaitė.
 • „Namie vieni“. Tarptautinis filmų festivalis „This human World“ (Viena, Austrija); S.Beržinis.
 • Vaizdo filmo “…jie mane paliko” pristatymas. Jurbarko liaudies teatras, minint Konstanto Glinskio teatro 50-ties metų jubiliejiniuose renginiuose; S.Beržinis.
 • TV transliacija: „Namie vieni“. TV 3; S.Beržinis.
 • „… Ir širdis iškeliauja“. TV 3; S.Beržinis.
 • TV transliacija; J.Leikaitė – Aškinienė.
 • DVD disko „Mažosios pasakėlės. Lietuvių animacija vaikams“ pristatymas. Kino teatras „Coca Cola Plaza Forum Cinemas Vingis“ Vilniuje; .

2008-2009 studijų metai
Parodos/pristatymo pavadinimas; Parodos/pristatymo autorius(iai)

 • Filmo „…ir širdis iškeliauja „fragmentų pristatymas ; S. Beržinis.
 • Gamtos meno projektas „GAMTA ir MES“ // Vilnius Europos kultūros sostinė 2009 projektas „Menas netikėtose erdvėse. Žemės meno ir objektų paroda“ ; J. Kanapickaitė (parodos dalyvė).
 • Personalinė kūrybos paroda ir filmų pristatymas „Paveikslai iš animacinių filmų“. Parodos metu pristatytas DVD diskas „Lietuvių animacija. Šventės ir sakmės“; J. Leikaitė-Aškinienė.
 • Organizuota paroda „Kadrai iš Lietuvoje sukurtų animacinių filmų“; J. Leikaitė-Aškinienė.
 • VTDK interaktyvaus dizaino studentų filmų peržiūra „Intervana 2008“; J. Leikaitė-Aškinienė (peržiūros organizatorė).
 • Filmo „… Namie vieni“ pristatymas ; S. Beržinis.
 • The 1 st International Competition Exhibition Mini Print and Ex libris. Art and the Mountain 2008. ; J. Kanapickaitė (parodos dalyvė).
 • Filmo „…ir širdis iškeliauja „fragmentų pristatymas Lietuvos reanimatologų konferencijoje ; S. Beržinis.
 • Vilniaus universiteto Kultūros centro projektas „Interaktyvusis teatras „Penktadieninis menas“ ; J. Kanapickaitė (parodos dalyvė).
 • Personalinė edukacinė paroda „Kaip buvo kuriamas A/f „Užgavėnės“; J. Leikaitė-Aškinienė.
 • Vilniaus universiteto Kultūros centro Tarptautinis keliaujantis netradicinės menų sintezės festivalis „ATVIRA-4“ ; J. Kanapickaitė (parodos dalyvė).
 • Paroda ,,Linkėjimai iš Provanso“; D. Pociūtė, R. Rimkienė, B. Dmitrijevas.
 • Plenero Provanse darbų paroda: tapyba, grafika, fotografija ; D. Pociūtė, R. Rimkienė, .
 • Tyrimo, atlikto pagal tarptautinį projektą “Parents school”, pristatymas; A. Montrimienė. B. Dmitrijevas.
 • Pleneras „Kopos 2009“: keturių Lietuvos kolegijų studentų ir dėstytojų kūrybinės dirbtuvės Nidoje, Smiltelėje; J. Kanapickaitė (parodos dalyvė).
 • MIFA tarptautinėje animacinių filmų mugėje A/f „Aukso žirgas“ pristatymas; J. Leikaitė-Aškinienė.