Contacts for the Department of Civil Engineering

#suVIKOpavyko

Address Antakalnio str. 54, Lithuania-10303 Vilnius

PhD Marija Vaičienė
Associate Professor, acting as Head of Department
Alvyda Anciūtė
PhD Asta Anikėnienė
Associate Professor
PhD Gintautas Ambrasas
Natalija Augūnienė
Lecturer, Chair of the Geodesy and Cadastre Study Programme Committee
Rūta Bilinskienė
PhD Paulius Gaučas
Lecturer, Chairman of the Committee of the Study Programme “Construction”
Anna Glinskienė
PhD Eugenijus Gudonis
PhD Andrius Gulbinas
Associate Professor
Edita Kačinskienė
Marius Lomanas
Danutė Lukoševičienė
PhD Daiva Makutėnienė
Rima Marcinkevičienė
Juozas Marčiulaitis
Jonas Miščikas
PhD Milda Pečiulienė
PhD Edita Šarkienė
Lecturer, Chair of the Smart Building Engineering Study Programme Committee
Andrius Timofejevas
Airida Tylienė
Virginija Urbonienė