Konkursinio balo sandara

Vilnius College of Technologies and Design – where creativity meets innovation!

Konkursinio balo sandara

KONKURSINIO BALO DALYKAI IR JŲ SVERTINIAI KOEFICIENTAI 2023 m.
Studijų krypčių grupė / Studijų programa Konkursiniai dalykai ir jų svertiniai koeficientai
pirmasis dalykas SV* antrasis dalykas SV* 3-ojo dalyko SV* Liet.kalb. SV*
Informatikos mokslų studijų krypčių grupės studijų programa
Information Systems Engineering matematika 0,4 informacinės technologijos arba fizika, arba biologija, arba chemija, arba geografija 0,2 0,2 0,2
Inžinerijos mokslų studijų krypčių grupės studijų programos
Atsinaujinančios energijos inžinerija matematika 0,4 fizika arba chemija, arba informacinės technologijos, arba biologija, arba geografija 0,2 0,2 0,2
Automotive Electronics Systems
Automobilių techninis eksploatavimas
Railway transport engineering
Electrical and Automation Engineering
Mechanical Technology Engineering
Smart building engineering
Civil Engineering
Building engineering systems
Verslo ir viešosios vadybos studijų krypčių grupės studijų programa
Business and customs activities matematika 0,4 istorija arba informacinės technologijos, arba geografija, arba užsienio kalba 0,2 0,2 0,2
Transport logistics
Menų studijų krypčių grupės studijų programos
Technology of Photography stojamasis egzaminas 1,0
Graphic Design
Interior Design
Multimedia Design
SV* – svertinis koeficientas.