Graphic Design

#suVIKOpavyko

Graphic Design

Studijų krypties grupė: Menai

Studijų kryptis: Dizainas

Valstybinis kodas: 6531PX008

Studijų forma ir trukmė: Nuolatinės studijos – 3 metai

Specializacijos: Interneto svetainės dizainas; Leidinių dizainas ir iliustracija; Pakuočių dizainas

I will learn:

 • projektuoti leidinius, pakuotes, interneto svetaines ir firmos stilius;
 • ruošti gamybos gamybai ir publikavimui;
 • leidybos bei vizualinių komunikacijų priemonių įvairovė, jų specifika ir galimybės;
 • specialią profesinę terminologiją ir grafinio dizaino veiklos sritis;
 • eskizuoti, iliustruoti ir grafiškai reikšti mintis bei grafinėmis priemonėmis perteikti informacinius pranešimus;
 • rinkti reikiamą informaciją įvairiuose informaciniuose šaltiniuose;
 • apibrėžimo projektavimo vietą ir tikslingą taikymo programą, reikalavimo priemones ir technologijas, darbo saugos reikalavimus;
 • atlikti tyrimą ir pritaikyti jo rezultatus kurdamas grafinio dizaino projekto koncepciją, realizuoti ją praktiškai;
 • pristatyti savo ar komandos veiklos galutinį rezultatą;
 • organizuoti techninį grafinio dizaino darbų parengimą gamybai;
 • numatyti projekto plėtojimo galimybes, atsižvelgiant į realizavimą, finansavimo ir teisės klausimus;
 • komunikuoti su klientais ir verslo partneriais šalyje ir užsienyje bei dirbti komandoje;
 • pagrindinės verslumo, rinkos ekonomikos žinių, teisinės ir profesinės etikos sąvokos;
 • savarankiškai gilinti profesines veiklos žinias, domėsiuosi inovacijomis bei naujausiomis grafinio dizaino tendencijomis.

I will work in:

 • grafinio dizaino specialistų leidyklose, reklamos agentūrose bei įmonėse;
 • grafinio dizaino specialistų laikraščių ir žurnalų redakcijose;
 • pagal individualią veiklą, verslo liudijimą ar sudarymo autorines sutartis.