Contacts

Nijolė Popovienė
International Coordinator, Erasmus Institutional Coordinator
Rūta Kalytienė
International Coordinator, Design Faculty
Vaiva Mickevičienė
International Coordinator, Civil Engineering Faculty
Inga Piščikienė
International Coordinator, Petras Vileišis Railway Transport Faculty
Jolanta Pileckienė
International Coordinator, Technical Faculty